Văn Khấn Xin Lộc Ông Hoàng Bảy: Hướng Dẫn Chi Tiết Nhất

đại phú an

Đền Bảo Hà là một địa điểm linh thiêng tại Lào Cai. Tại đây, thờ ông Hoàng Bảy, vị Thành Hoàng, thuộc Nhạc Phụ. Theo truyền thống, ông là mệnh quan triều đình, trấn giữ hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái dưới thời vua Lê.

Ông Hoàng Bảy đã có những đóng góp lớn trong việc hỗ trợ dân cư. Ông đã hi sinh cho dân tộc. Sau khi ông qua đời, các mệnh quan thời Phong Kiến đã trao cho ông danh hiệu “Trấn An Hiển Liệt”, “Thần Vệ Quốc”. Đền Ông Hoàng Bảy nổi tiếng với những lễ cầu lộc, công danh và trừ tà.

Lễ hội chính của đền Ông Hoàng Bảy diễn ra vào những ngày đầu năm, ngày rằm tháng giêng và đặc biệt là vào ngày 17 tháng 7 âm lịch – ngày giỗ Ông Hoàng Bảy.

Hướng Dẫn Bài Văn Khấn Đền Bảo Hà Cho Du Khách

Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!

Con xin kính chào chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con kính chào toàn thể Chư Phật Chư Tiên và Chư Thánh.

Con kính chào Thánh Hoàng Bảy tối linh.

Đệ tử con tên là… Ngụ tại…

Hôm nay là ngày… tháng… năm… (âm lịch). Đệ tử con thành tâm đọc bài khấn Ông Hoàng Bảy và chuẩn bị hương hoa lễ vật, gọi một chút lễ bạc lòng thành. Con xin cúi lạy kính dâng lên các vị Chư Tiên, Chư Thánh, xin cảm tạ các Ngài đã phù hộ và độ trì cho con trong suốt thời gian vừa qua, con luôn được sống an lành và mãn nguyện.

Hôm nay, đệ tử con đã đến đây, trước tiên là để tạ ơn, sau đó là để xin các Ngài thương xót, phù hộ cho…(nêu lời nguyện ước). Một lần nữa, thay mặt cho toàn bộ gia đình, con xin được các Ngài giúp đỡ.

Con xin cảm tạ Thánh Hoàng Bảy và các vị Chư Thánh, Chư Thần.

Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!

đại phú an

Bài Văn Khấn Đền Bảo Hà Đầy Đủ Và Chi Tiết

Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!

Con kính chào chín phương trời, mười phương Chư Phật. Con kính chào ngũ phương ngũ Phật, thập phương thập Phật. Công đức của Đức Phật vô biên.

Đệ trước án tiền, con xin cúi lạy Đại từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

Con cung phật thỉnh Thánh, cung thỉnh thiên cung, tấu thỉnh thiên đình, con xin sám hối:

 • Tam phủ thần vương, tứ phủ thánh đế.
 • Con xin sám hối Thiên phủ Thánh Đế – Cao Thiên Thượng Thánh, Đại từ Nhân Giả – Huyền Khung Cao Thượng Đế – Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.
 • Con sám hối Nhạc Phủ Thánh Đế – Tản Viên Sơn Thánh – ngũ nhạc thần vương – năm phương sơn động.
 • Con sám hối Thủy Phủ Thánh Đế – Lạc Long Quân Đại Đế – Bát Hải Long Vương – tám phương cửa bể.
 • Con sám hối Địa Phủ Thánh Đế – Thập Điện Minh Vương Tòa Chương Địa Phủ.
 • Bắc Cực Trung Thiên Tam Nguyên Tam Phẩm Tam Quan.
 • Con sám hối Đại Thánh Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân.
 • Con sám hối Đại Thánh Bắc Đẩu Cửu Hoàn Giải Ách Tinh Quân.
 • Cửu Tinh Thiên Chúa Thập Nhị Bát Tú Chư Bộ Thiên Binh Chư Dinh Văn Võ.
 • Con sám hối tấu lạy Quốc Mẫu Vua Bà Bơ Tòa Tiên Thánh Tứ Phủ Thánh Mẫu.
 • Kính lạy Cửu Trùng Thánh Mẫu, Bán Thiên Công Chúa Thiên Tiên Thánh Mẫu.
 • Kính lạy Địa Tiên Thánh Mẫu Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Vân Hương Thánh Mẫu.
 • Mã Hoàng Công Chúa, Sắc Phong Chế Thắng Hoà Diệu Đại Vương, Gia Phong Tiên Hương Thiên Tiên Thánh Mẫu.
 • Kính lạy Thánh Mẫu Đệ Tam Thủy Cung, Xích Lân Long Nữ, Thủy Tinh Công Chúa.
 • Kính lạy Đức Mẫu thượng ngàn Diệu Nghĩa Diệu Tín Thiền Sư.
 • Tuần Quán Đông Cuông Đệ Nhị Đỉnh Thượng Cao Sơn Triều Mường Sơn Tinh Công Chúa Lê Mại Đại Vương.
 • Con kính lạy Trần Triều Hiển Thánh Hưng Đạo Đại Vương.
 • Trần Triều Khải Thánh, Vương Phụ Vương Mẫu Vương Phu Nhân.
 • Tứ Vị Vương Tử – Nhị Vị Vương Cô – Vương Tế Vương Tôn Liệt Vị Tướng Tướng Công Đồng Trần Triều.
 • Con kính lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh. Quan đệ nhất Thượng Thiên, Quan đệ nhị Thượng Ngàn, Quan đệ tam Thoải Phủ, Quan đệ tứ Khâm Sai, Quan đệ ngũ Tuần Tranh.
 • Con sám hối điều Thất Tôn Quan – Hoàng Triệu Tôn Quan.
 • Con kính lạy Tứ Phủ chầu bà, thập nhị chầu bà. Chầu đệ nhất Thượng Thiên, Chầu đệ nhị Thượng Ngàn, Chầu đệ tam Thủy Phủ, Chầu đệ tứ Khâm Sai, Chầu năm Suối Lân, Chầu sáu Lục Cung, Chầu bảy Kim Giao, Chầu tám Bát Nàn, Chầu chín cửu tỉnh, Chầu mười Mỏ Ba, Chầu Bé Bắc Lệ, Chầu bà bản đền.
 • Con kính lạy Tứ Phủ Thánh Hoàng Thập Vị Thánh Hoàng.
 • Sám hối Ông Bơ Thoải Quốc, Ông Bảy Bảo Hà, Ông Mười Nghệ An.
 • Sám hối Tứ Phủ Thánh Cô. Cô đệ nhất Thượng Thiên, Cô đôi Đông Cuông, Cô Bơ Thác Hàn, Cô tư Địa Phủ, Cô năm Suối Lân, Cô sáu Lục Cung, Cô bảy Kim Giao, Cô tám đồi chè, Cô Chín Sòng Sơn, Cô mười Đồng Mỏ, Cô Bé Sơn Lâm, Cô Bé Bản Đền.
 • Sám hối Tứ Phủ Thánh Cậu: Cậu Cả, Cậu Đôi, Cậu Bơ, Cậu Bé.
 • Con kính lạy Ngũ Dinh Thần Tướng, Ngũ Hổ Thần Quan.
 • Con kính lạy Thanh Xà Tướng Quân, Bạch Xà Tướng Quân.
 • Con kính lạy Công Đồng Các Bóng, Các Giá, Mười Tám Cửa Rừng, Mười Hai Cửa Bể.
 • Con kính lạy Chầu Chúa Thủ Đền cùng Quan Thủ Điện, Thổ Địa Thần Kỳ Thần Linh Bản Xứ.

Phần Văn Khấn Chính

Đệ tử con là:…

Ngụ tại:…

Kim niên kim nguyệt, cát nhật lương thời.

Mậu tý niên…, nguyệt…, thời.

Đệ tử con thành tâm nhất lễ đêm tưởng ngày mong, nhất tâm chí thiết, nhất dạ chí thành.

Nhất tâm tưởng, vạn tâm cầu, tu thiết nhang hoa lễ vật tờ đơn cánh sớ.

Mang miệng tới tâu, mang đầu tới bái, cửa đình thần tam tứ phủ.

Trên mẫu độ dưới gia hộ mẫu thương, vuốt ve che chở, phù hộ độ trì.

Trăm tội mẫu xá, vạn tội mẫu thương. Mẫu xá u xá mê, xá lỗi xá lầm.

Mẫu soi đường chỉ lối, cho con biết đường, để con lội biết lối.

Hôm nay đệ tử con lễ bạc tâm thành, con giàu một bó, con khó một nén, giàu làm kép hẹp, làm đơn, thiếu mẫu cho làm đủ, vơi mẫu cho làm đầy.

Mẫu chấp kỳ lễ vật, chấp lễ chấp bái.

Chứng tâm cho lời kêu tiếng khấn của con bay như phượng lượn, như hoa tới cửa ngài, ngồi tời ngai ngài ngự.

Cho con sở nguyện như ý, sở cầu tòng tâm.

Con nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

Trên đây là hướng dẫn văn khấn đền Bảo Hà chi tiết nhất. Quý vị có thể học thuộc bài văn khấn hoặc ghi nhớ ba phần chủ yếu: tên gia chủ, địa chỉ và tâm nguyện. Cầu Phật tại tâm, bạn có thể tự thỉnh xin ông Hoàng Bảy mà không cần mất tiền khấn lễ, thuê khấn.

Gợi Ý Điểm Dừng Chân Nghỉ Ngơi Khi Đi Đền Bảo Hà

Trên đường đi đến đền Bảo Hà, bạn có thể chọn Khu nghỉ dưỡng Đại Phú An làm điểm dừng chân. Tại đây, bạn sẽ được trải nghiệm ẩm thực độc đáo và tận hưởng những dịch vụ tiện ích tại Đại Phú An.

đại phú an

Đại Phú An mang đến cho bạn các món ăn truyền thống của người dân tộc vùng Tây Bắc như cơm lam, nếp nương, măng rừng,… Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được thưởng thức ẩm thực Đỗ gia – món ăn kết hợp với bài thuốc tốt cho sức khỏe.

Để được phục vụ tốt nhất, vui lòng liên hệ Hotline 0813.381.567 hoặc 0377.288.388 để đặt bàn trước. Bạn cũng có thể truy cập Fanpage Khu Nghỉ Dưỡng và Chăm Sóc Sức Khỏe Đại Phú An hoặc trang web daiphuanresort.com để biết thêm thông tin chi tiết.

Related Posts

Bài Cúng ông Táo Năm 2023

Một số bài văn khấn cúng ông Công ông Táo 2023 chuẩn nhất Thời gian làm lễ cúng ông Công ông Táo 2023 Xuất phát từ tín…

Văn Khấn Lễ động Thổ: Cúng động thổ xây nhà theo tín ngưỡng dân gian Việt

Văn Khấn Lễ động Thổ: Cúng động thổ xây nhà theo tín ngưỡng dân gian Việt

Lễ cúng động thổ là một trong những nghi thức cúng kiếng quan trọng trong quá trình khởi công xây dựng công trình. Theo tín ngưỡng dân…

Văn Khấn Ngày Giỗ Cha Mẹ: Nét đẹp tâm linh của người Việt

Văn khấn, bài cúng giỗ cha mẹ là một trong những truyền thống tâm linh tốt đẹp của người Việt Nam, được truyền từ đời này sang…

Bày Mâm Cúng Giao Thừa: Hướng Dẫn Chi Tiết

Bày Mâm Cúng Giao Thừa: Hướng Dẫn Chi Tiết

Năm mới đến, mâm lễ cúng giao thừa chính là nghi lễ truyền thống không thể thiếu để chào đón một năm mới tràn đầy niềm vui…

Bài Khấn Cúng Khai Trương: Làm Sao Để Kinh Doanh Thành Công?

Với những cửa hàng buôn bán, may mắn luôn đóng góp một phần quan trọng trong thành công kinh doanh. Khai trương và cúng khai trương là…

Bài Cúng: Đón Nhà Mới Với Lễ Nghi Truyền Thống

Bài Cúng: Đón Nhà Mới Với Lễ Nghi Truyền Thống

Nhập trạch hay cúng về nhà mới là một trong những nghi lễ cổ truyền của dân tộc ta. Đây là cách báo cáo sự hiện diện…