Văn Khấn Ngày Giỗ Ông Bà: Những Lời Chân Thành Gửi Tới Tổ Tiên

Trong văn hóa Việt Nam, lễ cúng giỗ ông bà, bố mẹ và tổ tiên là một phần không thể thiếu để thể hiện lòng thành và hiếu thảo của con cháu. Điều này đã được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác và trở thành một nét đẹp văn hóa đặc trưng của dân tộc ta.

Ngoài việc chuẩn bị lễ vật thờ cúng, việc chuẩn bị các bài văn khấn ngày giỗ cũng rất quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những bài khấn ngày giỗ ông bà đặc biệt để có thể tham khảo và tổ chức một buổi lễ trang trọng nhất.

Bài Văn Khấn Giỗ Đầu

Bài văn khấn ngày giỗ đầu được sử dụng khi ông bà, cha mẹ đã từ trần được một năm. Ngày giỗ đầu thường là một dịp quan trọng được những gia đình Việt coi trọng. Do đó, các lễ nghi và tục lệ trong ngày giỗ này được thực hiện rất trang nghiêm và đầy đủ.

Dưới đây là một bài văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần Linh trước khi giỗ đầu của người đã mất:

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
- Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn Thần.
- Con kính lạy ngài Bản Gia Táo Quân, ngài Bản Gia Thổ Công, Long Mạch, Thần Tài.
- Con kính lạy các ngài Thần Linh cai quản trong xứ này.
Hôm nay là ngày... tháng... năm... (Âm lịch).
Tín chủ (chúng) con là:... Tuổi...
Ngụ tại:...
Nhân ngày mai là ngày giỗ đầu của...
Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, sắm sửa hương hoa lễ vật kính dâng lên trước án tọa Tôn Thần cùng Chư Vị Uy Linh, kính cẩn tấu trình.
Kính cáo Bản Gia Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần Linh, cúi xin chứng minh, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.
Kính thỉnh các Tiên Linh, Gia Tiên chúng con và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!

Dưới đây là bài văn khấn cúng giỗ đầu để bạn tham khảo:

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
- Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.
- Con kính lạy các ngài Thần Linh, Thổ Địa cai quản trong xứ này.
- Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Tiên nội ngoại họ...
Tín chủ (chúng) con là:... Tuổi...
Ngụ tại:...
Hôm nay là ngày... tháng... năm... (Âm lịch).
Chính ngày giỗ đầu của:...
Năm qua tháng lại, vừa ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tấc thành.
Thành khẩn kính mời:...
Mất ngày... tháng... năm... (Âm lịch).
Mộ phần táng tại:...
Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.
Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Cô Di và toàn thể các Hương Linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.
Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!

Bài Cúng Ngày Giỗ Hết – Ngày Đại Tường

Bên cạnh ngày giỗ đầu, ngày giỗ hết cũng cần có bài văn khấn giỗ riêng. Ngày giỗ hết (còn được gọi là ngày Đại Tường) diễn ra vào 2 năm và 3 tháng sau ngày ông bà, cha mẹ từ trần. Trước đây, ngày giỗ hết được tổ chức khá trọng đại và sau ngày này, gia đình sẽ bỏ tang phục, gọi là giỗ hết.

Sau đây là bài khấn cúng giỗ hết cho ông bà, cha mẹ:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.
Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tổ Tiên nội ngoại họ...
Tín chủ (chúng) con là:...
Ngụ tại:...
Hôm nay là ngày... tháng... năm... Âm lịch.
Chính ngày giỗ hết của...
Thiết nghĩ... vắng xa trần thế, không thấy âm dung. Năm qua tháng lại vừa ngày giỗ hết. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tất thành.
Thành khẩn kính mời...
Mất ngày... tháng... năm... (Âm lịch).
Mộ phần táng tại:...
Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.
Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.
Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Huynh Đệ, Cô Di, Tỷ Muội và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn Khấn Ngày Giỗ Thường

Từ năm thứ 3 sau ngày mất của ông bà, cha mẹ, ngày giỗ thường sẽ diễn ra. Tùy vào điều kiện kinh tế và hoàn cảnh của gia đình, ngày giỗ này có thể tổ chức lớn hay nhỏ.

Dưới đây là bài văn khấn ngày giỗ thường chuẩn nhất để bạn tham khảo:

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
- Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.
- Con kính lạy các ngài Thần Linh, Thổ Địa cai quản trong xứ này.
- Con kính lạy chư Gia Tiên Cao Tằng Tổ Tiên nội ngoại họ...
Tín chủ (chúng) con là:... Tuổi...
Ngụ tại:...
Hôm nay là ngày... tháng... năm... (Âm lịch).
Chính ngày giỗ thường của:...
Năm qua tháng lại, vừa ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tất thành.
Thành khẩn kính mời:...
Mất ngày tháng năm (Âm lịch):...
Mộ phần táng tại:...
Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.
Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Cô Dì và toàn thể các Hương Linh Gia Tiên đồng lai hâm hưởng.
Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!

Đó là tổng hợp những bài văn khấn ngày giỗ ông bà chuẩn nhất để bạn tham khảo. Hi vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trong việc tổ chức một buổi lễ trang trọng và thành kính. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

Đừng quên thường xuyên truy cập website Tử Vi để cập nhật những thông tin hữu ích khác bạn nhé.

Related Posts

Bài Cúng ông Táo Năm 2023

Một số bài văn khấn cúng ông Công ông Táo 2023 chuẩn nhất Thời gian làm lễ cúng ông Công ông Táo 2023 Xuất phát từ tín…

Văn Khấn Lễ động Thổ: Cúng động thổ xây nhà theo tín ngưỡng dân gian Việt

Văn Khấn Lễ động Thổ: Cúng động thổ xây nhà theo tín ngưỡng dân gian Việt

Lễ cúng động thổ là một trong những nghi thức cúng kiếng quan trọng trong quá trình khởi công xây dựng công trình. Theo tín ngưỡng dân…

Văn Khấn Ngày Giỗ Cha Mẹ: Nét đẹp tâm linh của người Việt

Văn khấn, bài cúng giỗ cha mẹ là một trong những truyền thống tâm linh tốt đẹp của người Việt Nam, được truyền từ đời này sang…

Bày Mâm Cúng Giao Thừa: Hướng Dẫn Chi Tiết

Bày Mâm Cúng Giao Thừa: Hướng Dẫn Chi Tiết

Năm mới đến, mâm lễ cúng giao thừa chính là nghi lễ truyền thống không thể thiếu để chào đón một năm mới tràn đầy niềm vui…

Bài Khấn Cúng Khai Trương: Làm Sao Để Kinh Doanh Thành Công?

Với những cửa hàng buôn bán, may mắn luôn đóng góp một phần quan trọng trong thành công kinh doanh. Khai trương và cúng khai trương là…

Bài Cúng: Đón Nhà Mới Với Lễ Nghi Truyền Thống

Bài Cúng: Đón Nhà Mới Với Lễ Nghi Truyền Thống

Nhập trạch hay cúng về nhà mới là một trong những nghi lễ cổ truyền của dân tộc ta. Đây là cách báo cáo sự hiện diện…