Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Sự Khôn Ngoan Siêu Việt

Video thần chú văn thù sư lợi bồ tát

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là ai? Đó chính là câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng khám phá trong bài viết này. Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tiếng Phạn là một trong những thần chú quan trọng của Phật giáo Đại Thừa, đại diện cho sự hoàn hảo của trí tuệ và sự khôn ngoan siêu việt.

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là ai?

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tiếng Phạn là ManjuShri Bodhsattva, còn được gọi là Mạn Thù Thất lỵ, có nghĩa là Diệu Đức, Diệu Cát Tường, Diệu Âm, Phổ Thư, Nhu Thư, Kính Thư… trong giáo pháp Hiển giáo. Ngài thường được xưng là trí tuệ đệ nhất trong hàng Bồ Tát.

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ siêu việt và là một trong những biểu tượng quan trọng nhất trong nghệ thuật và văn học Phật giáo Đại Thừa.

Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tiếng Phạn
Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tiếng Phạn

Ngài đại diện cho sự khôn ngoan của Bát Nhã, không bị giới hạn bởi kiến thức hay khái niệm. Trong các phòng thực hành thiền định, thư viện hay phòng nghiên cứu của các tu viện Phật giáo thường có treo hình của Ngài.

Bồ tát Văn Thù tay cầm kiếm là tượng trưng cho trí tuệ sắc bén, mang hàm ý rằng chính lưỡi gươm vàng trí tuệ này sẽ chặt đứt tất cả những xiềng xích trói buộc của vô minh phiền não đã cột chặt con người vào những khổ đau và bất hạnh của vòng sinh tử luân hồi bất tận, đưa con người đến trí tuệ viên mãn. Trong khi đó, tay trái của Bồ Tát đang cầm giữ cuốn kinh Bát Nhã- trong tư thế như đang ôm ấp vào giữa trái tim mình suối nguồn và biểu trưng của tỉnh thức, giác ngộ.

Văn Thù Sư Lợi cỡi sư tử hình ảnh con sư tử xanh là biểu thị cho uy lực của trí tuệ. Con sư tử xanh là loài thú chúa ở rừng xanh, có sức mạnh và uy lực hơn tất cả các loài thú khác. Con sư tử xanh là biểu tượng cho năng lực vô cùng của trí tuệ, cũng là biểu trưng cho trí của Phật. Bồ tát Văn Thù nhờ trí này đã chuyển hóa những vô minh, phiền não, ý niệm chấp ngã, pháp trở về vô lậu và chứng chân thật tính.

Hình Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cỡi sư tử xanh
Hình Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cỡi sư tử xanh

Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tiếng Phạn

Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tiếng Phạn (Manjushri mantra) là một trong những thần chú quan trọng trong đạo Phật Đại Thừa, đại diện cho sự hoàn hảo của trí tuệ và sự khôn ngoan siêu việt.

Điều này tượng trưng cho khả năng sử dụng sự khôn ngoan của Bồ tát để vượt qua bất kỳ ảo tưởng và đau khổ nào mà chúng sinh phải trải qua. Trì tụng thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tiếng Phạn giúp tịnh hóa những sự tối tăm, trí tuệ thấp, sự lãng quên và hiện thực hóa 7 trí tuệ.

Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tiếng Phạn như sau:

Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi – Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Hay: OM A RA PA CA NA DHIH
Dịch âm: Om A Ra Pa Cha Na Đi

Ý nghĩa từng âm của thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tiếng Phạn như sau:

  • Om: Hoặc Aum là một âm tiết thiêng liêng và huyền bí bắt nguồn từ Ấn Độ giáo nhưng hiện nay phổ biến trong cả Phật giáo, Ấn Độ giáo, đạo Sikh, đạo Jain và truyền thống Mật Tông Tây Tạng. Nó được xem là lời nói của chư Phật, phản ánh nhận thức của vũ trụ xung quanh, ý nghĩa từ Om là “Tâm trí tôi cởi mở với những chân lý tiếp theo.”
  • Ah: Thể hiện sự hiểu biết trực tiếp về bản chất của sự vật và hiện tượng.
  • Ra: Thể hiện sự hiểu biết về sự trống rỗng từ quan điểm của các tổ sư đạo Phật Nguyên Thuỷ.
  • Pa: Đại diện cho thiền định.
  • Tsa: Thể hiện tầm quan trọng của niết bàn và luân hồi.
  • Na: Thể hiện nghiệp (hành động).
  • Dhi: Điều này thường được giải thích là “sự hiểu biết” hoặc “sự phản chiếu”.

Om Wagi Shori Mum – Minh Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Minh Chú tiếng Phạn này ít phổ biến thần chú ở trên. Minh chú tăng hiệu quả của giao tiếp và trong việc chuyển tải Lời. Bản dịch là “Tán tụng Người có lời nói tuyệt hảo” Văn Thù được mệnh danh là chúa tể của Lời nói và bậc thầy về tài hùng biện.

Hai thần chú là thần chú của sự khôn ngoan, trí tuệ hoàn hảo, một yếu tố quan trọng giúp chúng ta vượt trên tất cả các ảo tưởng của vô minh, giúp chúng ta nhìn thấy thế giới này rõ ràng nhất và chân thật nhất.

Tóm lại, quan điểm đúng giúp chúng ta nhận ra đường đi chính xác. Thiền định là phương pháp thực hành tốt nhất, thông qua đó chúng ta sẽ phát triển một sự hiểu biết sâu sắc về con đường giác ngộ, dẫn đến những thay đổi trong tâm trí và cảm xúc của chúng ta. Hành động kết hợp với trí tuệ hoàn hảo mang lại cho chúng ta khả năng để giúp chúng sinh một cách hiệu quả nhất.

Lợi ích thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Lợi ích khi niệm thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rất mạnh mẽ, nó giúp chúng ta hiểu rõ về sự hiểu biết và ảo tưởng của chúng ta, để nâng cao kỹ năng học tập, tranh luận, viết lách, trí nhớ và trí tuệ.

Theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, các hành giả nên tụng niệm thần chú này 100, 21, hoặc ít nhất là 7 lần một ngày. Trong lần lặp lại cuối cùng nên đọc thần chú to hơn, âm tiết cuối cùng là Dhi, nên được ngân dài.

Đây là một thực hành hàng ngày mà chúng ta nên làm ở nhà. Điều đầu tiên chúng ta nên làm sau khi thức dậy là rửa miệng, sau đó niệm lời cầu nguyện này cho Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi nhiều lần nhất có thể. Điều này cực kỳ có ích, thần chú sẽ giúp chúng ta gia tăng sự khôn ngoan để bắt đầu một ngày mới.

Một người thông minh chưa bao giờ học qua trường lớp nào cũng có thể hiểu được ý nghĩa trong những văn bản mà anh ta đọc qua, nhưng đó có thể là một sự hiểu biết hời hợt. Người đó chỉ hiểu được những gì trong cuốn sách ghi, chứ không phải là những ý nghĩa sâu sắc thực sự đằng sau nó. Cần một sự khôn ngoan rất đặc biệt cho điều này, giống như sức mạnh trí tuệ của Thần chú Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi có được.

Kim Cang Ðảnh Kinh Ngũ Tự Chơn ngôn Thắng Tướng

Theo kinh Kim Cang Ðảnh Kinh Ngũ Tự Chơn ngôn Thắng Tướng, nếu người thực hành tụng một biến, như tụng tám vạn bốn ngàn thập nhị Vi Ðà tạng kinh. Nếu tụng hai biến Văn Thù, Phổ Hiền liền theo gia bị, Hộ Pháp, Thiện Thần sẽ xuất hiện trước người đó.

Nếu tụng một biến trừ tất cả khổ nạn của người tu hành. Nếu tụng hai biến trừ diệt ức kiếp sanh tử trọng tội. Nếu tụng ba biến tạm muội hiện tiền. Nếu tụng bốn biến được tổng trì bất vong. Nếu tụng năm biến mau thành Vô thượng Bồ đề.

Nếu người nhứt tâm ở riêng chỗ vắng vẻ, viết năm chữ Phạn làm vòng đàn pháp, y pháp niệm tụng mãn một tháng rồi, Văn Thù Bồ Tát sẽ hiện thân kia, ở trong hư không diễn nói pháp yếu, khi bấy giờ người tu hành được túc mạng trí, biện tài vô ngại, thần túc tự tại, thắng nguyện thành tựu, phước trí đầy đủ, mau chưóng Như Lai pháp thân.

Chỉ có tín tâm thọ trì thì trải qua mười sáu đời quyết định thành Chánh giác.

Tự Vi chân thành cảm ơn.


Viết bởi Tử Vi. Đọc thêm các bài viết chính tại đây.

Related Posts

Thần Chú Kim Cang Tiếng Việt – Tịnh Hóa Ác Nghiệp

Video thần chú kim cang tiếng việt Trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa, Đức Kim Cang Tát Đỏa (vajrasattva)…

Thần Chú Hoàng Thần Tài: Mang Lại Tài Lộc Đến Tận Cửa Nhà

Video thần chú hoàng thần tài tiếng việt Ẩn sau câu thần chú Hoàng Thần Tài có thể là một khía cạnh mà không phải ai cũng…

Thần Chú Quay Ngược Thời Gian

Ở hàng ngũ nhà nghiên cứu của Viện Vật lý và Công nghệ Moscow, có một đội ngũ phối hợp với các nhà nghiên cứu từ Mỹ…

Thần Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn: Tìm hiểu về nguồn gốc

Thần Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn: Tìm hiểu về nguồn gốc

Video thần chú lăng nghiêm tiếng phạn Chú Lăng Nghiêm, hay Suramgama trong tiếng Phạn, được biết đến với cách gọi “Thủ Lăng Nghiêm”. Thần chú Lăng…

Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường

Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường

Video thần chú tiêu tai cát tường Chúng ta thường gặp những tai họa trong cuộc sống, có thể do vận mệnh hay các sao xấu chiếu…

Câu Thần Chú Phát Âm Ed: Mẹo nhớ cách phát âm ed trong tiếng Anh

Khi chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếng Anh cho các động từ thông thường, chúng ta chỉ cần thêm “-ed” để chia động từ nguyên…