Công Đức Bảo Sơn Thần Chú: Sức mạnh từ lời thần chú đặc biệt

Video công đức bảo sơn thần chú

Bạn có biết về Công Đức Bảo Sơn Thần Chú hay còn được gọi là “Công Đức Bửu Sơn Thần Chú” không? Đây là một bài chú ngắn thuộc trợ hạnh trong công phu của Thiền Môn. Sức mạnh của chú này được miêu tả là vô tiền khoáng hậu. Theo Nhị Khóa Hiệp Giải, nếu bạn tụng thần chú này, công đức bạn nhận được tương đương với việc lạy bốn vạn năm nghìn bốn trăm biến Ðại Phật Danh kinh và tụng 60 vạn 5 nghìn 4 trăm biến Ðại Tạng Kinh. Điều này cũng có nghĩa là dù bạn có tạo tội chứa đầy hơn mười cõi nước và phải chịu đọa vào địa ngục, khi bạn tụng chú này thành tâm, bạn vẫn có cơ hội trở về Cực lạc thế giới đặng đức Phật A Di Đà và sanh lên bực thượng của thượng phẩm.

So sánh các bản Công Đức Bảo Sơn Thần Chú

Trong kinh sách, Công Đức Bảo Sơn Thần Chú được thuyết trong 3 bộ với nhiều sự khác biệt. Trong “Bộ Mật Tông” do Ngài Thích Viên Đức dịch, chú được gọi là Công Đức Bảo Sơn Đà La Ni. Theo “Nhị Khóa Hiệp Giải”, chú có tên là Công Đức Bửu Sơn Thần Chú. Còn trong “Mật chú viên nhân vãng sanh tập”, chú được gọi là Công Đức Sơn Đà La Ni Chú. Mỗi phiên bản chú này có một cách dịch và nội dung khác nhau.

Những mối nghi về Công Đức Bảo Sơn Thần Chú

Đáng chú ý, theo Nhị Khóa Hiệp Giải, nguồn gốc và nơi thể hiện chú này vẫn còn mơ hồ. Cũng không có thông tin cụ thể trong Kinh Đại Tập. Tuy nhiên, trong “Viên nhân Vãng sanh tập”, có dẫn lời của Kinh Đại Tập nói rằng nếu bạn tụng chú này một biến, công đức bạn nhận được tương đương với việc lạy bốn vạn năm nghìn bốn trăm biến Ðại Phật Danh kinh và tụng 60 vạn 5 nghìn 4 trăm biến Ðại Tạng Kinh. Điều này cho thấy sức mạnh to lớn và ý nghĩa của chú này.

Tinh thần đằm thắm trong Công Đức Bảo Sơn Thần Chú

Công Đức Bảo Sơn Thần Chú mang trong mình tinh thần đằm thắm, ý nghĩa đặc biệt. “Công đức bửu sơn” có thể được giải thích như sau: người hay chuyên việc là công, công có thật nghiệm là Ðức. Người mà chí tâm tụng chú này sẽ đạt công đức đủ ba quán về Quả, là rỡ ba Ðức. Tỷ như Ma Ni bửu châu, chú này thể hiện đức của pháp thân, đức của bát nhã và đức của giải thoát. Chính vì tâm tụng chú này, bạn có thể nguyện cầu sử dụng những tài vật quý báu của tự tánh.

Công Đức Bảo Sơn Thần Chú – Thầy Trí Thoát Tụng

Công Đức Bảo Sơn Thần Chú là một trong những bài chú đặc biệt mang lại sức mạnh và ý nghĩa to lớn trong tín ngưỡng Phật giáo. Dù đã có sự khác biệt và mối nghi về nội dung và nguồn gốc của chú này, nhưng không thể phủ nhận sức hút và tinh thần đằm thắm trong từng lời thần chú. Bạn có thể trải nghiệm sự trấn an và ý nghĩa của Công Đức Bảo Sơn Thần Chú thông qua Tử Vi – nơi cung cấp kiến thức và thông tin về Phật giáo.

Related Posts

Thần Chú Kim Cang Tiếng Việt – Tịnh Hóa Ác Nghiệp

Video thần chú kim cang tiếng việt Trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa, Đức Kim Cang Tát Đỏa (vajrasattva)…

Thần Chú Hoàng Thần Tài: Mang Lại Tài Lộc Đến Tận Cửa Nhà

Video thần chú hoàng thần tài tiếng việt Ẩn sau câu thần chú Hoàng Thần Tài có thể là một khía cạnh mà không phải ai cũng…

Thần Chú Quay Ngược Thời Gian

Ở hàng ngũ nhà nghiên cứu của Viện Vật lý và Công nghệ Moscow, có một đội ngũ phối hợp với các nhà nghiên cứu từ Mỹ…

Thần Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn: Tìm hiểu về nguồn gốc

Thần Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn: Tìm hiểu về nguồn gốc

Video thần chú lăng nghiêm tiếng phạn Chú Lăng Nghiêm, hay Suramgama trong tiếng Phạn, được biết đến với cách gọi “Thủ Lăng Nghiêm”. Thần chú Lăng…

Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường

Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường

Video thần chú tiêu tai cát tường Chúng ta thường gặp những tai họa trong cuộc sống, có thể do vận mệnh hay các sao xấu chiếu…

Câu Thần Chú Phát Âm Ed: Mẹo nhớ cách phát âm ed trong tiếng Anh

Khi chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếng Anh cho các động từ thông thường, chúng ta chỉ cần thêm “-ed” để chia động từ nguyên…