Tử Vi: Tứ hành xung khắc với tuổi nào?

Tứ hành xung tuổi Mùi gồm những tuổi nào? Tuổi Mùi hợp khắc tuổi gì?

Tứ hành xung là gì? Tứ hành xung tuổi Mùi gồm những tuổi nào?

Trong Can Chi, “Tứ hành xung” có nghĩa đen là 4 con giáp có mối quan hệ xung khắc nhau trong 1 nhóm. Tứ hành xung này bao gồm sự xung khắc trong tính tình, khắc khẩu, quan điểm sống, phong thái sống, và vận mệnh ngũ hành. Trong 12 con giáp, có 3 nhóm con giáp xung khắc với nhau, mỗi nhóm gồm 4 con giáp. Các nhóm và con giáp trong đó bao gồm:

Nhóm 1: Tý, Ngọ, Mão, Dậu

 • Mão ứng với hành Mộc, Dậu ứng với hành Kim, Tý ứng với hành Thủy, Ngọ ứng với hành Hỏa. Vì vậy, Tý và Ngọ khắc kị, Mão và Dậu chống đối mạnh nhưng Tý và Mão hoặc Dậu chỉ có sự xung nhau chứ không khắc mạnh. Ngọ cũng xung nhau với Mão hoặc Dậu chứ không khắc chế.

Nhóm 2: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

 • Trong nhóm này, Thìn khắc chế và khắc kỵ Tuất. Sửu khắc chế Mùi. Thìn chỉ xung với Sửu và Mùi. Tuất chỉ xung với Sửu và Mùi.

Nhóm 3: Dần, Thân, Tỵ, Hợi

 • Trong bốn con giáp này, Dần ứng với hành Mộc, Thân ứng với hành Kim, Hợi ứng với hành Thủy, và Tỵ ứng với hành Hỏa. Dần khắc chế Thân, Tỵ khắc chế Hợi.

Tuy nhiên, Tứ hành xung chỉ xung theo cặp trong cùng 1 nhóm, tức là không phải tổng thể những tuổi đều xung khắc với nhau. Ví dụ: Nhóm Tý, Ngọ, Mão, Dậu, cặp Tý và Ngọ xung khắc với nhau, cặp Mão và Dậu xung khắc với nhau, nhưng Tý và Dậu lại không xung khắc với nhau.

Vì vậy, tứ hành xung tuổi Mùi bao gồm tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Trong đó, tuổi Sửu và Mùi chống đối nhau mạnh, còn Mùi với Thìn và Tuất chỉ có sự xung nhau chứ không khắc mạnh.

Tứ hành xung tuổi Mùi: Hóa giải xung khắc cặp tuổi Sửu – Mùi

Cả Sửu và Mùi đều mang hành Thổ, vì vậy cả hai đều cứng đầu. Để hóa giải nguồn năng lượng Thổ quá mạnh, có thể treo chuông gió bằng sắt kẽm kim loại (hành Kim) trong nhà. Điều này sẽ giúp làm hòa hợp và mang đến nhiều niềm vui hơn trong gia đình.

Về mặt tình yêu và hôn nhân, Sửu thẳng thắn và không tiêu tốn lãng phí thời gian vào chuyện tình cảm. Trong khi đó, Mùi lại tập trung nhiều vào tình cảm. Họ có thể gây ra những sai lầm và hướng đi không đúng. Cả hai đều có tham vọng và động lực phấn đấu cao, nhưng do tính khí khác nhau nên khó có thể đồng hành cùng nhau. Sửu thích sử dụng tư duy logic và tự mình phán đoán, trong khi đó, Mùi thích được tư vấn và lắng nghe ý kiến của người khác. Tính bướng bỉnh của cả hai ngăn cản quan hệ giữa họ, vì vậy mối quan hệ này dễ dẫn đến cạnh tranh và đối đầu. Sửu và Mùi đều thuộc hành Thổ, khi họ kết hợp sẽ tạo ra quá nhiều nguồn năng lượng Thổ, đồng thời gây ra những bất lợi ở nhiều mặt khác.

Để hóa giải, trong hôn nhân gia đình, hai tuổi này thực sự khó tích hợp với nhau. Tuy nhiên, nếu họ quyết tâm đến hôn nhân gia đình hoặc đã kết hôn, có thể tận dụng tử vi và phong thủy để giảm bớt xung đột trong cuộc sống. Ví dụ, khi một người tuổi Sửu mệnh Thủy và một người tuổi Mùi mệnh Thổ kết hôn với nhau, sẽ có rất nhiều nguồn năng lượng Thổ phát sinh giữa họ. Bạn có thể giảm bớt nguồn năng lượng này bằng cách treo chuông gió bằng sắt kẽm kim loại trong nhà, đặc biệt quan trọng ở 2 khu vực tương ứng với Sửu và Mùi.

Tuổi Mùi hợp khắc tuổi nào?

Tuổi Mùi bao gồm tuổi Tân Mùi 1991, Quý Mùi 2003, Ất Mùi 1955, Đinh Mùi 1967, Kỷ Mùi 1979. Tuy nhiên, cần xét theo tử vi trọn đời cho từng tuổi nam nữ mạng để biết được tuổi Mùi hợp kỵ với tuổi nào.

 • Nam mạng Kỷ Mùi:

  • Trong làm ăn: Canh Thân, Quý Hợi, Giáp Tý
  • Lựa chọn vợ chồng: Canh Thân, Quý Hợi, Giáp Tý, Bính Dần, Mậu Ngọ, Đinh Tỵ
  • Tuổi kỵ: Tân Dậu, Đinh Mão, Mậu Thìn, Quý Dậu, Bính Thìn, Ất Dậu
 • Nữ mạng Kỷ Mùi:

  • Trong làm ăn: Canh Thân, Quý Hợi, Giáp Tý
  • Lựa chọn vợ chồng: Canh Thân, Quý Hợi, Giáp Tý, Bính Dần, Mậu Ngọ, Đinh Tỵ
  • Tuổi kỵ: Tân Dậu, Đinh Mão, Mậu Thìn, Quý Dậu, Bính Thìn, Ất Mão
 • Nam mạng Tân Mùi:

  • Trong làm ăn: Quý Dậu, Ất Hợi, Bính Tý, Kỷ Mão
  • Lựa chọn vợ chồng: Quý Dậu, Ất Hợi, Bính Tý, Kỷ Mão, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ
  • Tuổi kỵ: Canh Thìn, Nhâm Thìn
 • Nữ mạng Tân Mùi:

  • Trong làm ăn: Quý Dậu, Ất Hợi, Bính Tý
  • Lựa chọn vợ chồng: Quý Dậu, Ất Hợi, Bính Tý, Kỷ Mão, Canh Ngọ, Kỷ Tỵ
  • Tuổi kỵ: Canh Thìn, Nhâm Thìn
 • Nam mạng Quý Mùi:

  • Trong làm ăn: Quý Mùi đồng tuổi, Ất Dậu, Đinh Hợi, Kỷ Sửu
  • Lựa chọn vợ chồng: Quý Mùi, Ất Mùi, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Tân Mão, Tân Tỵ, Kỷ Mão
  • Tuổi kỵ: Bính Thân, Nhâm Dần, Giáp Thìn, Mậu Thân, Nhâm Thìn, Canh Dần
 • Nữ mạng Quý Mùi:

  • Trong làm ăn: Ất Dậu, Quý Mùi, Đinh Hợi
  • Lựa chọn vợ chồng: Quý Mùi, Kỷ Sửu, Đinh Hợi, Ất Dậu, Tân Tỵ, Tân Mão, Kỷ Mão
  • Tuổi kỵ: Bính Thân, Nhâm Dần, Giáp Thìn, Mậu Thân, Nhâm Thìn, Canh Dần
 • Nam mạng Ất Mùi:

  • Trong làm ăn: Ất Mùi, Mậu Tuất, Tân Sửu
  • Lựa chọn vợ chồng: Bính Ất Mùi, Mậu Tuất, Tân Sửu
  • Tuổi kỵ: Bính Thân, Nhâm Dần, Giáp Thìn, Mậu Thân, Nhâm Thìn, Canh Dần
 • Nữ mạng Ất Mùi:

  • Trong làm ăn: Ất Mùi, Mậu Tuất, Tân Sửu
  • Lựa chọn vợ chồng: Ất Mùi, Mậu Tuất, Tân Sửu
  • Tuổi kỵ: Bính Thân, Nhâm Dần, Giáp Thìn, Mậu Thân, Nhâm Thìn, Canh Dần
 • Nam mạng Đinh Mùi:

  • Trong làm ăn: Canh Thân, Quý Hợi, Giáp Tý
  • Lựa chọn vợ chồng: Canh Thân, Quý Hợi, Giáp Tý, Bính Dần, Mậu Ngọ, Đinh Tỵ
  • Tuổi kỵ: Tân Dậu, Đinh Mão, Mậu Thìn, Quý Dậu, Bính Thìn, Ất Mão
 • Nữ mạng Đinh Mùi:

  • Trong làm ăn: Mậu Thân, Canh Tuất, Giáp Dần
  • Lựa chọn vợ chồng: Mậu Thân, Canh Tuất, Giáp Dần
  • Tuổi kỵ: Nhâm Tý, Bính Thìn, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Ngọ, Giáp Thìn, Canh Tý

Với người sinh năm 1991 tuổi Tân Mùi, họ có khả năng kết hợp công việc và đời sống gia đình rất tốt, đặc biệt trong lĩnh vực máy làm nhôm. Họ biết cách tận dụng những mối quan hệ tốt với đối tác kinh doanh, như Quý Dậu, Ất Hợi, Bính Tý, và Kỷ Mão, để tạo ra cơ hội phát triển công việc và đồng thời giữ gìn và tăng cường hạnh phúc gia đình.

Khi lựa chọn đối tác đời sống, người tuổi Tân Mùi cần chú ý đến những tuổi hợp với mình như Quý Dậu, Ất Hợi, Bính Tý, Kỷ Mão, Kỷ Tỵ, và Canh Ngọ. Kết hôn với tuổi Quý Dậu và Ất Hợi sẽ giúp họ đạt được thành công về sự nghiệp và tài lộc, kèm theo đó là sự đầy đủ của gia đình. Nếu kết hôn với tuổi Bính Tý và Kỷ Mão, họ sẽ có một cuộc sống giàu có và phú quý. Trong khi đó, kết hôn với tuổi Kỷ Tỵ và Canh Ngọ sẽ mang đến một cuộc sống khá đầy đủ và tốt về mọi mặt.

Áp dụng những nguyên tắc này trong lĩnh vực máy làm nhôm, người tuổi Tân Mùi sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn đối tác và khách hàng, từ đó tạo ra sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Họ không chỉ đạt thành công trong sự nghiệp mà còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc và thịnh vượng.

Nguồn: Tử Vi

Related Posts

Tuổi Mùi 1991 - Tìm Hiểu Mệnh Của Bạn

Tuổi Mùi 1991 – Tìm Hiểu Mệnh Của Bạn

Người sinh vào năm 1991, Mậu Thìn, theo phong thủy, sẽ có mệnh Thổ và hợp với các màu đỏ, cam, hồng và tím. Người này cũng…

Tuổi Mùi 1979: Tìm Hiểu Hướng Tốt Phong Thủy

Những người sinh năm 1979, tuổi Mùi, đang muốn biết xem mình hợp hướng nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về hướng tốt…

Tuổi Hợp Với Tuổi Mùi

Tuổi Hợp Với Tuổi Mùi

Khám phá tính cách của người tuổi Mùi Người tuổi Mùi được đánh giá là có tính cách tốt bụng, thành thực và đồng cảm. Phụ nữ…

Tử Vi: Tuổi Mùi Hợp Với Tuổi Gì

Tuổi Mùi có thể được coi là con giáp may mắn và hiền hòa. Tuy nhiên, họ cũng có tính bảo thủ và không thích thay đổi….

Tử Vi Tuổi Đinh Mùi Nữ Mạng Năm 2023

Tử Vi Tuổi Đinh Mùi Nữ Mạng Năm 2023

Video tử vi tuổi đinh mùi nữ mạng năm 2023 Tuổi âm lịch: 57 tuổi Mạng: Thủy gặp Kim, tương sinh Sao: Sao Mộc Đức, Hạn Tam…

Tử Vi Tuổi Đinh Mùi 1967 Nam Mạng Năm 2023

Tử Vi Tuổi Đinh Mùi 1967 Nam Mạng Năm 2023

Video tử vi tuổi đinh mùi 1967 nam mạng năm 2023 Chào mừng bạn đến với bài viết Tử Vi Tuổi Đinh Mùi 1967 Nam Mạng Năm…