Thần Chú Vãng Sinh – Cầu Vãng Sanh Về Cực Lạc

Video vãng sinh tịnh độ thần chú

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một thần chú đặc biệt, mang tên “Vãng Sinh Tịnh độ Thần Chú”. Thần chú này được cho là có công năng phá trừ tất cả các nghiệp chướng căn bản, giúp chúng ta vãng sinh về Cực lạc.

Công dụng của Thần Chú Vãng Sinh

Theo kinh Niệm Phật Ba la mật, Bồ tát Phổ Hiền đã nói ra thần chú này để giúp chúng ta trì tụng và có được vãng sinh về Tịnh độ. Thần chú này tác động lên tâm tình và nhổ bỏ gốc rễ của nghiệp chướng, giúp ta trừ sạch phiền não và nhanh chóng vãng sinh về Cực lạc.

Ý nghĩa và cách thực hành

Người tu hành khi trì tụng thần chú này cần tuân thủ các nguyên tắc giữ giới, ăn chay và đạt sự thanh tịnh trong tâm khẩu ý. Hằng ngày, chúng ta nên trì tụng 21 biến, sáu lần vào sáu thời điểm khác nhau. Điều này giúp chúng ta tiêu trừ các tội lớn, ngũ nghịch và thập ác, đồng thời hủy bỏ báng Chánh pháp. Đặc biệt, khi trì tụng thần chú Vãng Sinh, chúng ta sẽ nhìn thấy Phật A Di Đà hiện lên trên đỉnh đầu và trải qua cuộc sống an ổn và hạnh phúc. Khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng, chúng ta sẽ được hướng dẫn vãng sinh theo ý muốn của mình.

Trì tụng thần chú theo nguyên văn tiếng Phạn

Đối với những người quan tâm, chúng ta có thể trì tụng thần chú này theo nguyên văn tiếng Phạn và tìm hiểu thêm về ý nghĩa của nó. Dưới đây là nguyên văn thần chú Vãng Sinh:

 • Namo Amitàbhàya (Na-mô A-mi-ta-pha-gia)
 • Nam mô A di đa bà dạ (Quy mạng Vô Lượng Quang)
 • Tathàgatàya (Ta-tha-ga-ta-gia)
 • Đa tha già đa dạ (Như Lai)
 • Tadyathà (Ta-di-gia-tha)
 • Đa điệt dạ tha (Nên nói thần chú)
 • Amrto dbhave (A-mờ-rật-tô đờ-pha-vê)
 • A di rị đô bà tỳ (Cam lộ hiện lên)
 • Amrta sambhave (A-mờ-rật-ta sam-pha-vê)
 • A di rị đa tất đam bà tỳ (Cam lộ phát sinh)
 • Amrta vikrànte (A-mờ-rật-ta vi-kờ-răm-tê)
 • A di rị đa tỳ ca lan đế (Cam lộ dũng mãnh)
 • Amrta vikrànta gamini (A-mờ-rật-ta vi-kờ-răm-ta ga-mi-ni)
 • A di rị đa tỳ ca lan đa già di nị (Đạt đến Cam lộ dũng mãnh)
 • Gagana kìrtti kare (Ga-ga-na kít-ti ka-rê)
 • Già già na, chỉ đa ca lệ (Rải đầy hư không)
 • Svàhà (Sờ-va-ha)
 • Ta bà ha (Thành tựu cát tường)

Tại sao Thần Chú Vãng Sinh quan trọng?

Thần chú Vãng Sinh có tầm quan trọng vô cùng lớn đối với người tu hành. Nếu chúng ta có mong muốn vãng sinh về Cực lạc mà phước mỏng nghiệp dày, niệm Phật chưa đạt đến nhất tâm, chúng ta có thể nhờ công đức của thần chú Vãng Sinh để thực hiện ước nguyện của mình. Bằng việc tuân thủ các quy tắc và trì niệm thần chú này, chúng ta có thể tiêu trừ tất cả các nghiệp chướng, bất kể chúng là ngỗ nghịch hay thập ác tội chướng.

Thần chú Vãng Sinh là một công cụ quan trọng để chúng ta tiến tới chốn an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống tu hành của mình.

Để tìm hiểu thêm về Tử Vi, hãy xem tại đây.

Related Posts

Thần Chú Kim Cang Tiếng Việt – Tịnh Hóa Ác Nghiệp

Video thần chú kim cang tiếng việt Trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa, Đức Kim Cang Tát Đỏa (vajrasattva)…

Thần Chú Hoàng Thần Tài: Mang Lại Tài Lộc Đến Tận Cửa Nhà

Video thần chú hoàng thần tài tiếng việt Ẩn sau câu thần chú Hoàng Thần Tài có thể là một khía cạnh mà không phải ai cũng…

Thần Chú Quay Ngược Thời Gian

Ở hàng ngũ nhà nghiên cứu của Viện Vật lý và Công nghệ Moscow, có một đội ngũ phối hợp với các nhà nghiên cứu từ Mỹ…

Thần Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn: Tìm hiểu về nguồn gốc

Thần Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn: Tìm hiểu về nguồn gốc

Video thần chú lăng nghiêm tiếng phạn Chú Lăng Nghiêm, hay Suramgama trong tiếng Phạn, được biết đến với cách gọi “Thủ Lăng Nghiêm”. Thần chú Lăng…

Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường

Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường

Video thần chú tiêu tai cát tường Chúng ta thường gặp những tai họa trong cuộc sống, có thể do vận mệnh hay các sao xấu chiếu…

Câu Thần Chú Phát Âm Ed: Mẹo nhớ cách phát âm ed trong tiếng Anh

Khi chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếng Anh cho các động từ thông thường, chúng ta chỉ cần thêm “-ed” để chia động từ nguyên…