Văn Khấn Sám Hối Tại Nhà

Sám hối là hình thức ăn năn hối lỗi với những sai lầm mình đã gây ra và mang ý nghĩa nhân văn cao cả. Đọc kinh sám hối không bắt buộc, nhưng trong ngày, nếu có thời gian đọc, sẽ giúp tâm trí ta thảnh thơi. Bài văn khấn sám hối hàng ngày tại nhà cầu an lạc, may mắn nhất sẽ giúp bạn hiểu rõ văn khấn và ý nghĩa Phật Pháp.

1. Bài khấn sám hối là gì?

Sám hối là việc cảm thấy ăn năn và ân hận khi đã làm một việc không tốt. Từ đó, ta ý thức và quyết tâm không lặp lại hành động đó. Bài sám hối được coi là phương pháp thiền hiệu quả và cần thực hiện thường xuyên theo khuyên của Phật.

Chắc hẳn mọi người đều đã từng mắc lỗi, dù vô tình hay cố ý. Không ai sống hoàn mỹ đến mức không phạm lỗi. Ta phải nhận thức rằng, nếu gieo hạt ác, sẽ hái quả xấu trong cuộc đời.

Nhiều người nghĩ chỉ khi gây hậu quả lớn mới cần sám hối. Nhưng thực tế không như vậy, vì chúng ta còn tạo ra nghiệp xấu hàng ngày. Nghiệp xuất phát từ tâm, khẩu và ý.

Mỗi ngày, ta đều tạo ra nghiệp từ tâm, thân và ý. Vì thiếu kiến thức, ta không nhận ra những việc không hay, những điều sai trái mình đã làm. Khi đọc văn khấn sám hối, điều quan trọng là phát hiện sai lầm của bản thân. Từ đó, ta sẽ cảm thấy có lỗi, ăn năn và không tái phạm điều xấu đã từng làm nữa.

2. Thời gian tốt nhất để sám hối tại nhà:

Thời điểm tốt nhất để đọc văn khấn sám hối là sáng sớm khi mới thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Đó là thời gian mà ta cảm thấy thanh thản nhất, thư thái và bình an.

Ngoài ra, ta có thể đọc văn khấn nguyện ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày, chỉ cần cảm thấy thanh thản và giảm stress.

3. Hướng dẫn đọc bài văn khấn sám hối tại nhà hàng ngày:

3.1. Thời gian tụng:

Thời điểm tốt nhất để tụng bài này trong ngày là mỗi buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ.

Ngoài ra, bạn có thể tụng bất kỳ khi nào và thầm nguyện cũng được.

Lời khuyên: Mỗi ngày nên tụng 2 lần.

3.2. Cách tụng:

Khi đọc bài văn khấn sám hối, cần tụng với tâm kính, lạy và đọc chậm rãi, từ từ chứ không vội vàng.

Trong phần sám hối, nên lạy từ 3 – 108 lạy mỗi ngày, tùy thuộc vào ngày 15, 30 hay ngày lễ Sám Hối.

4. Chi tiết bài văn khấn sám hối tại nhà:

4.1. Chi tiết bài văn khấn sám hối tại nhà hay nhất:

“Con xin được lễ lạy:

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, chư Bồ Tát, Tam Bảo khắp mười phương.” (3 lần)

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm

Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam Mô Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải sư Bồ Tát Ma Ha Tát

Tri Ân

Hôm nay vừa bước qua một ngày, con tự thấy con đã được thật là may mắn, con đã nhận được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ban cho, lại được chư Thần, chư vị phù hộ nên con mới có được ngày hôm nay.

Con xin được thành kính quỳ nơi đây tỏ lòng chí thành chí kính tri ân.” (1 lạy)

Cầu An

Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, cùng chư vị từ bi gia hộ giúp chúng con và khắp Pháp giới chúng sanh đồng được sự bình an, hạnh phúc, tu tập tu hành tinh tấn, đồng được tái sanh tại Tây Phương Cực Lạc (1 lạy).

Cầu Siêu

Con xin được cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, ông bà, tổ tiên, cha mẹ, anh chị em trái chủ nhiều đời nhiều kiếp.

Cho hương linh, vong linh họ: . ..

Con thành tâm cầu nguyện xin tha lòng từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và hương linh vong linh khắp cõi chúng sanh đồng được tiếp dẫn đến chốn bình yên an lạc, siêu sinh Tịnh Độ (1 lạy).

Sám Hối

Nay con xin chí thành sám hối tất cả tội lỗi con đã trót gây tạo qua các kiếp cho đến nay.

Những tội con gây tạo do vô tình hay cố ý, gây hại người thân hoặc ngẫu nhiên, những tội con gây tạo do Tham, Sân, Si, ngã mạn, bị che lấp.

Từ đây, hàng ngày con xin kiểm soát hành vi, tư tưởng và sám hối, ăn năn, xin hứa giữ gìn không tái phạm.

Hết thảy những tội này, con xin chí thành quỳ nơi đây dốc lòng sám hối. Xin chư Phật, chư Bồ Tát khắp mười phương, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Đại từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát và chư vị chứng giám cho lòng thành của con (1 lạy).

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lạy hoặc hơn)

Hồi Hướng/Phát Nguyện

Sám hối rồi, nay con xin nguyện dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo, hướng tâm tu học, tu hành, sửa chữa tâm tánh của mình.

Con cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, từ bi gia hộ cho con và khắp pháp giới chúng sanh đồng được tu học, tu hành viên mãn, đồng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc (3 lạy).

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lạy)”

4.2. Chi tiết bài văn khấn sám hối tại nhà ý nghĩa nhất:

“Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Chư Phật Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Tam Bảo khắp mười phương (3 lần)

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm (3 lần)

Hôm nay vừa bước qua một ngày, con tự thấy đã được nhiều may mắn, nhận được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát.

Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát ban phước, nhờ được chư vị giúp đỡ nên con mới có được như hôm nay. Con xin được thành kính quỳ nơi đây tỏ lòng chí thành chí kính tri ân (1 lạy).

Con xin được cầu xin sự an lành, an lạc, bình yên, hạnh phúc cho bố mẹ, anh chị em, bạn bè và tất cả mọi chúng sinh.

Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cùng các chư vị từ bi gia hộ, thương xót giúp chúng con đồng được sự bình yên, hạnh phúc sau khi đến Tri Kiến Giải Thoát sẽ tránh khỏi sanh tử luân hồi và đồng xin cho được độ sanh tại Cực Lạc Quốc (1 lạy).

Con cũng thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, bố mẹ, ông bà, anh chị em nhiều đời nhiều kiếp.

Những vong linh liên quan và không được quan tâm đến con,

Những vong linh, sinh vật con đã vô tình tạo hoạ, giết hại trong lịch sử, trong các kiếp sau,

Cùng những vong linh chết vì bệnh tật, tai nạn, chiến tranh hoặc vì nhiều lý do không được đản sanh.

Con thành tâm thỉnh xin xá lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, mong chư vị phù hộ giúp các vong linh được tiếp dẫn về nơi bình yên, siêu sanh Tịnh Độ (1 lạy).

Nay con xin chí thành sám hối tất cả tội lỗi con vô tình hay cố ý làm từ bao kiếp cho đến nay, những gì con gây ra kiếp nạn hiện tại. Những tội do mình, do Tham Sân Si hay do bị ngã mạn vô hình che phủ.

Từ hôm nay, mỗi ngày con xin dùng hành động, tư tưởng để sám hối, ăn năn và xin nguyện giữ mình không tái phạm.

Hết thảy các tội này, con xin chí thành quỳ nơi đây dốc lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát và Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát làm chứng cho lòng thành của con (1 lạy).

Trên đây là bài văn khấn sám hối tại nhà chuẩn nhất mà chúng tôi đã tổng hợp. Trong cuộc sống, chúng ta đều mắc lỗi và quan trọng là phải ăn năn hối cải. Việc sám hối sẽ giúp bạn nhìn nhận lại chính bản thân và trở nên tốt đẹp hơn từng ngày.

_Liên hệ: Tử Vi – Nguồn: Tử Vi

Related Posts

Bài Cúng ông Táo Năm 2023

Một số bài văn khấn cúng ông Công ông Táo 2023 chuẩn nhất Thời gian làm lễ cúng ông Công ông Táo 2023 Xuất phát từ tín…

Văn Khấn Lễ động Thổ: Cúng động thổ xây nhà theo tín ngưỡng dân gian Việt

Văn Khấn Lễ động Thổ: Cúng động thổ xây nhà theo tín ngưỡng dân gian Việt

Lễ cúng động thổ là một trong những nghi thức cúng kiếng quan trọng trong quá trình khởi công xây dựng công trình. Theo tín ngưỡng dân…

Văn Khấn Ngày Giỗ Cha Mẹ: Nét đẹp tâm linh của người Việt

Văn khấn, bài cúng giỗ cha mẹ là một trong những truyền thống tâm linh tốt đẹp của người Việt Nam, được truyền từ đời này sang…

Bày Mâm Cúng Giao Thừa: Hướng Dẫn Chi Tiết

Bày Mâm Cúng Giao Thừa: Hướng Dẫn Chi Tiết

Năm mới đến, mâm lễ cúng giao thừa chính là nghi lễ truyền thống không thể thiếu để chào đón một năm mới tràn đầy niềm vui…

Bài Khấn Cúng Khai Trương: Làm Sao Để Kinh Doanh Thành Công?

Với những cửa hàng buôn bán, may mắn luôn đóng góp một phần quan trọng trong thành công kinh doanh. Khai trương và cúng khai trương là…

Bài Cúng: Đón Nhà Mới Với Lễ Nghi Truyền Thống

Bài Cúng: Đón Nhà Mới Với Lễ Nghi Truyền Thống

Nhập trạch hay cúng về nhà mới là một trong những nghi lễ cổ truyền của dân tộc ta. Đây là cách báo cáo sự hiện diện…