Văn Khấn Khi đi Chùa

Đi chùa cúng, khấn đúng cách để sở cầu như nguyện.

Cách sắm sửa lễ chùa, thứ tự hành lễ tại chùa

Trong các ngày đặc biệt như rằm, mồng một, ngày lễ Phật giáo và Tết Nguyên đán, người Việt thường đến chùa để cầu khấn và tìm hồng ân từ chư Phật, chư Bồ Tát, và chư Hiền Thánh Tăng. Nhằm mong muốn được mạnh khỏe, tránh tai nạn và khắc chế những rủi ro, gia đình thống nhất, thế giới hòa bình và tất cả chúng sinh an lạc.

Tuy nhiên, để khấn cúng đúng cách, người đi lễ cần hiểu rõ những quy định căn bản tại nhà chùa, từ thứ tự hành lễ cho đến cách sắm sửa lễ chùa. Khi đến làm lễ tại chùa, người đi lễ cần nhớ chỉ sắm sửa các loại lễ chay như hương, hoa tươi, quả chín, oản phẩm, xôi chè… không sắm sửa lễ mặn như trâu, dê, lợn, thịt mồi, gà, giò, chả… Việc sắm sửa lễ mặn chỉ có thể được chấp nhận nếu có khu vực thờ tự riêng cho các vị Thánh, Mẫu và chỉ dâng lễ tại đó. Cấm rồng chùa đặt lễ mặn ở khu vực Phật điện, tức là nơi chính điện thờ tự chính của ngôi chùa. Trên hương án của chính điện chỉ có thể đặt lễ chay và tịnh. Lễ mặn thường đơn giản như gà, giò, chả, rượu, trầu cau… thường được đặt tại ban thờ hay điện thờ nếu có.

Ngoài ra, không nên dùng vàng mã, tiền âm phủ để dâng cúng Phật tại chùa. Tiền giấy âm phủ hay hàng mã kiêng đặt ở ban thờ Phật, Bồ Tát. Tiền thật cũng không nên đặt lên hương án của chính điện, mà nên bỏ vào hòm công đức. Hoa tươi lễ Phật thường là hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu… không dùng các loại hoa tạp, hoa dại.

Cụ thể, khi đến chùa, cần tuân theo thứ tự hành lễ sau đây:

 • Đặt lễ vật: Thắp hương và làm lễ ban thờ Đức Ông trước.
 • Sau khi đặt lễ ở ban thờ Đức Ông xong, đặt lễ lên hương án của chính điện và thắp đèn nhang.
 • Sau khi đặt lễ chính điện xong, đi thắp hương ở tất cả các ban thờ khác của nhà Bái Đường. Khi thắp hương, cần thực hiện 3 lễ hoặc 5 lễ. Nếu chùa có điện thờ Mẫu hoặc Tứ Phủ, hãy đến đó để đặt lễ và dâng hương theo ý nguyện.
 • Cuối cùng, lễ ban thờ Tổ, còn gọi là nhà Hậu.
 • Sau buổi lễ, khi đã lễ tạ để hạ lễ, nên đến nhà trai hay phòng tiếp khách để thăm hỏi các vị sư, tăng trụ trì và tuỳ ý công đức.

Khi đứng khấn vái, không nên đứng thẳng ban thờ mà nên đứng chếch sang một bên.

Một số bài khấn truyền thống tại chùa

1. Văn khấn Đức Ông – Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu-đạt)

 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
 • Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.
 • Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..
 • Tín chủ con là ……………………………………..
 • Ngụ tại …………………………………………………
 • Cùng cả gia đình thân tới cửa chùa …………………………….. trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, (nếu có đang lễ vật thì khấn thêm “hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”), chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.
 • Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh Chúng trong cảnh chùa đây.
 • Thiết nghĩ chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con, ba tháng hè chín tháng đông, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.
 • Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
 • Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

2. Văn khấn Đức Thánh Hiền (Đức A-nan-đà Tôn Giả)

 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
 • Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.
 • Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..
 • Tín chủ con là ……………………………………..
 • Ngụ tại …………………………………………………
 • Chúng con thành tâm tiến dâng lễ bạc, oản quả, hương hoa.
 • Cầu mong Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót phù hộ cho con được mọi sự tốt lành, sức khỏe dồi dào, an ninh khang thái, gia đạo hưng long, thịnh vượng.
 • Cúi mong Ngài soi xét tâm thành, phù hộ cho gia đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.
 • Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

3. Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo (Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo)

 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
 • Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.
 • Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..
 • Tín chủ con là ……………………………………..
 • Ngụ tại …………………………………………………
 • Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.
 • Chúng con xin dốc lòng kính lễ:
 • Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.
 • Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.
 • Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.
 • Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
 • Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.
 • Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được ……………………………… (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).
 • Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai quan nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.
 • Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.
 • Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

4. Văn khấn Bồ-tát Quán Thế Âm

 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
 • Nam mô Đại từ Đại bi Linh cảm Quán Thế Bồ Tát.
 • Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thuỳ từ chứng giám.
 • Chúng con có nghe Đức Phật dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn rằng:
  “Dù chỉ nghe tên Quán Thế Âm
  Hay dù chỉ thấy bức chân dung
  Nhất tâm trì niệm hồng danh ấy,
  Thoát mọi hung tai, được cát tường.”
 • Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..
 • Tín chủ con là ……………………………………..
 • Ngụ tại …………………………………………………
 • Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới toà sen hồng.
 • Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính đạo thênh thang tiến bước. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.
 • Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
 • Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát! (3 lần, 3 lạy)

Muốn khẩn cầu theo ý nguyện như cầu tài lộc, cầu học hành, công danh, thi cử đỗ đạt, may mắn, cầu an khang thịnh vượng… thì hãy tới ban Đức Ông, nhà thờ Mẫu, Tứ phủ để đặt lễ và dâng hương cầu khấn. Cầu gì thì người dân cũng cần biết mọi việc đều theo luật nhân quả, có gieo nhân thiện lành mới gặt được quả phúc tốt đẹp. Nếu là tiền không mồ hôi của mình có cố tham cầu thì tiền tài đến rồi lại đi nhanh chóng. Còn cái gì thuộc về mình thì dù có vứt đi nó vẫn quay lại.

Đọc thêm về chủ đề này tại Tử Vi.

Related Posts

Bài Cúng ông Táo Năm 2023

Một số bài văn khấn cúng ông Công ông Táo 2023 chuẩn nhất Thời gian làm lễ cúng ông Công ông Táo 2023 Xuất phát từ tín…

Văn Khấn Lễ động Thổ: Cúng động thổ xây nhà theo tín ngưỡng dân gian Việt

Văn Khấn Lễ động Thổ: Cúng động thổ xây nhà theo tín ngưỡng dân gian Việt

Lễ cúng động thổ là một trong những nghi thức cúng kiếng quan trọng trong quá trình khởi công xây dựng công trình. Theo tín ngưỡng dân…

Văn Khấn Ngày Giỗ Cha Mẹ: Nét đẹp tâm linh của người Việt

Văn khấn, bài cúng giỗ cha mẹ là một trong những truyền thống tâm linh tốt đẹp của người Việt Nam, được truyền từ đời này sang…

Bày Mâm Cúng Giao Thừa: Hướng Dẫn Chi Tiết

Bày Mâm Cúng Giao Thừa: Hướng Dẫn Chi Tiết

Năm mới đến, mâm lễ cúng giao thừa chính là nghi lễ truyền thống không thể thiếu để chào đón một năm mới tràn đầy niềm vui…

Bài Khấn Cúng Khai Trương: Làm Sao Để Kinh Doanh Thành Công?

Với những cửa hàng buôn bán, may mắn luôn đóng góp một phần quan trọng trong thành công kinh doanh. Khai trương và cúng khai trương là…

Bài Cúng: Đón Nhà Mới Với Lễ Nghi Truyền Thống

Bài Cúng: Đón Nhà Mới Với Lễ Nghi Truyền Thống

Nhập trạch hay cúng về nhà mới là một trong những nghi lễ cổ truyền của dân tộc ta. Đây là cách báo cáo sự hiện diện…