Tuổi Tý Xuất Hành: Chọn Ngày Nào Tốt Nhất?

Tuổi Giáp Tý xuất hành ngày nào tốt là một vấn đề quan trọng, có thể mang đến bình an, may mắn và giúp bạn hóa giải mọi xui xẻo, gặp được những quý nhân. Nhiều người không để ý và coi trọng vào việc chọn ngày xuất hành, dẫn đến việc xuất hành vào những ngày xấu, khiến công việc không thuận lợi, gặp phải tai nạn bất ngờ, vận xui đeo bám và mất cả tài lộc.

1. Vì sao phải xem ngày tốt xuất hành tuổi Giáp Tý

Việc xem ngày xuất hành theo tuổi sẽ dựa trên bản mệnh tuổi của bạn. Mỗi khi lựa chọn giờ xuất hành vào mùng 1 Tết hay ngày quan trọng khác, như đi ký kết hợp đồng hay đi phỏng vấn, cần lựa chọn ngày giờ tốt hợp tuổi của gia chủ để mang lại sự may mắn và tài lộc.

2. Danh sách ngày tốt xuất hành tuổi Giáp Tý năm 2023 & 2024

2.1. Tuổi Giáp Tý nên xuất hành vào ngày nào tháng 12/2023

 • Thứ ba, ngày 12/12/2023 nhằm ngày 30/10/2023 Âm lịch
  • Ngày GIÁP THÌN, tháng QUÝ HỢI, năm QUÝ MÃO
  • Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
  • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

2.2. Tuổi Giáp Tý nên xuất hành vào ngày nào tháng 1/2024

 • Thứ bảy, ngày 20/1/2024 nhằm ngày 10/12/2023 Âm lịch

  • Ngày QUÝ MÙI, tháng ẤT SỬU, năm QUÝ MÃO
  • Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
  • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ bảy, ngày 27/1/2024 nhằm ngày 17/12/2023 Âm lịch

  • Ngày CANH DẦN, tháng ẤT SỬU, năm QUÝ MÃO
  • Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
  • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

2.3. Tuổi Giáp Tý nên xuất hành vào ngày nào tháng 2/2024

 • Thứ năm, ngày 8/2/2024 nhằm ngày 29/12/2023 Âm lịch

  • Ngày NHÂM DẦN, tháng ẤT SỬU, năm QUÝ MÃO
  • Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
  • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)
 • Thứ sáu, ngày 9/2/2024 nhằm ngày 30/12/2023 Âm lịch

  • Ngày QUÝ MÃO, tháng ẤT SỬU, năm QUÝ MÃO
  • Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
  • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

2.4. Tuổi Giáp Tý nên xuất hành vào ngày nào tháng 3/2024

Tháng 3 năm 2024 không có ngày tốt xuất hành hợp tuổi Giáp Tý.

2.5. Tuổi Giáp Tý nên xuất hành vào ngày nào tháng 4/2024

 • Thứ ba, ngày 9/4/2024 nhằm ngày 1/3/2024 Âm lịch

  • Ngày QUÝ MÃO, tháng MẬU THÌN, năm GIÁP THÌN
  • Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
  • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)
 • Thứ bảy, ngày 20/4/2024 nhằm ngày 12/3/2024 Âm lịch

  • Ngày GIÁP DẦN, tháng MẬU THÌN, năm GIÁP THÌN
  • Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
  • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

2.6. Tuổi Giáp Tý nên xuất hành vào ngày nào tháng 5/2024

 • Thứ năm, ngày 2/5/2024 nhằm ngày 24/3/2024 Âm lịch

  • Ngày BÍNH DẦN, tháng MẬU THÌN, năm GIÁP THÌN
  • Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
  • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)
 • Thứ sáu, ngày 3/5/2024 nhằm ngày 25/3/2024 Âm lịch

  • Ngày ĐINH MÃO, tháng MẬU THÌN, năm GIÁP THÌN
  • Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
  • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

2.7. Tuổi Giáp Tý nên xuất hành vào ngày nào tháng 6/2024

 • Chủ nhật, ngày 9/6/2024 nhằm ngày 4/5/2024 Âm lịch

  • Ngày GIÁP THÌN, tháng CANH NGỌ, năm GIÁP THÌN
  • Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
  • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ sáu, ngày 21/6/2024 nhằm ngày 16/5/2024 Âm lịch

  • Ngày BÍNH THÌN, tháng CANH NGỌ, năm GIÁP THÌN
  • Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
  • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

2.8. Tuổi Giáp Tý nên xuất hành vào ngày nào tháng 7/2024

 • Thứ hai, ngày 1/7/2024 nhằm ngày 26/5/2024 Âm lịch

  • Ngày BÍNH DẦN, tháng CANH NGỌ, năm GIÁP THÌN
  • Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
  • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)
 • Thứ tư, ngày 3/7/2024 nhằm ngày 28/5/2024 Âm lịch

  • Ngày MẬU THÌN, tháng CANH NGỌ, năm GIÁP THÌN
  • Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
  • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ năm, ngày 25/7/2024 nhằm ngày 20/6/2024 Âm lịch

  • Ngày CANH DẦN, tháng TÂN MÙI, năm GIÁP THÌN
  • Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
  • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

2.9. Tuổi Giáp Tý nên xuất hành vào ngày nào tháng 8/2024

 • Thứ bảy, ngày 3/8/2024 nhằm ngày 29/6/2024 Âm lịch
  • Ngày KỶ HỢI, tháng TÂN MÙI, năm GIÁP THÌN
  • Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
  • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

2.10. Tuổi Giáp Tý nên xuất hành vào ngày nào tháng 9/2023

Tháng 9 năm 2023 không có ngày tốt xuất hành hợp tuổi Giáp Tý.

2.11. Tuổi Giáp Tý nên xuất hành vào ngày nào tháng 10/2023

 • Thứ sáu, ngày 20/10/2023 nhằm ngày 6/9/2023 Âm lịch

  • Ngày TÂN HỢI, tháng NHÂM TUẤT, năm QUÝ MÃO
  • Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
  • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ năm, ngày 26/10/2023 nhằm ngày 12/9/2023 Âm lịch

  • Ngày ĐINH TỴ, tháng NHÂM TUẤT, năm QUÝ MÃO
  • Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
  • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)
 • Thứ ba, ngày 31/10/2023 nhằm ngày 17/9/2023 Âm lịch

  • Ngày NHÂM TUẤT, tháng NHÂM TUẤT, năm QUÝ MÃO
  • Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
  • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

2.12. Tuổi Giáp Tý nên xuất hành vào ngày nào tháng 11/2023

 • Chủ nhật, ngày 12/11/2023 nhằm ngày 29/9/2023 Âm lịch
  • Ngày GIÁP TUẤT, tháng NHÂM TUẤT, năm QUÝ MÃO
  • Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
  • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

3. Cách xem ngày tốt xuất hành

3.1. Chọn ngày xuất hành của cụ Khổng Minh

Quan niệm của cụ Khổng Minh cho biết:

 • Các ngày Hảo Dương (Tốt) trong các tháng 1, 4, 7, 10 là : 06, 12, 18, 24, 30
 • Các ngày Đạo Tặc (xấu) trong các tháng 1, 4, 7, 10 là : 05, 11, 17, 23, 29
 • Các ngày Thuần Dương (Tốt) trong các tháng 1, 4, 7, 10 là : 04, 10, 16, 22, 28
 • Các ngày Đường Phong (Rất tốt) trong các tháng 1, 4, 7, 10 là : 01, 07, 13, 19, 25
 • Các ngày Kim Thổ (xấu) trong các tháng 1, 4, 7, 10 là : 02, 08, 14, 20, 26
 • Các ngày Kim Dương (Tốt) trong các tháng 1, 4, 7, 10 là : 03, 09, 15, 21, 27

3.2. Chọn ngày xuất hành của cụ Lý Thuần Phong

Cách tính giờ xuất hành tốt, xấu theo cụ Lý Thuần Phong:

 • (Ngày âm + Tháng âm + Khắc định đi) trừ 2 sau lấy kết quả chia cho 6 và lấy số dư để tra bảng dưới đây
 • Số dư 1 (Đại an): Mọi việc đều tốt, cầu tài đi hướng Tây, Nam. Nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên.
 • Số dư 2 (Tốc hỷ): Vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc quan nhiều may mắn. Người xuất hành đều bình yên. Chăn nuôi thuận lợi, người đi có tin vui.
 • Số dư 3 (Lưu miền): Nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt, kiện cáo nên hoãn lại. Người đi chưa nhận tin vui. Đi hướng Nam cần tìm nhanh mới thấy, phòng ngừa cãi cọ, miệng tiếng rất tầm thường. Việc làm chậm, mọi việc đều chắc chắn.
 • Số dư 4 (Xích khẩu): Hay cãi cọ, gây chuyện đói kém, cần đề phòng. Người đi nên hoãn lại, phòng người nguyền rủa, tránh lây bệnh.
 • Số dư 5 (Tiểu các): Rất tốt lành, đi thường gặp may mắn. Buôn bán có lời, phụ nữ tin vui mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu tài sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe.
 • Số dư 6 và 0 (Tuyệt hỷ): Cầu tài không có lợi, hay bị trái ý, ra đi gặp hạn, việc quan phải đòn, gặp ma quỷ cúng lễ mới an.

4. Khi xuất hành cần lưu ý điều gì?

4.1. Hãy chọn những bộ quần áo màu sắc khi xuất hành

Tránh chọn đồ trắng và đen khi xuất hành đầu năm. Thay vào đó, hãy lựa chọn những màu sắc sáng, rực rỡ như đỏ, vàng, xanh. Màu sắc tươi sáng có thể mang lại may mắn, tài lộc và giàu sang cho bạn.

4.2. Hãy xuất hành với tâm trạng vui vẻ

Hãy đi xuất hành với tâm trạng vui vẻ. Tâm trạng của bạn ảnh hưởng đến sự thuận lợi trong cuộc sống và sự nghiệp của bạn. Hãy mang niềm vui và lạc quan để thu hút may mắn và tài lộc.

4.3. Gặp gỡ những người hợp tuổi

Gặp gỡ những người cùng tuổi và cùng cung mệnh để tăng cường sinh khí, hỗ trợ lẫn nhau và đem đến may mắn và tài lộc.

4.4. Mọi người nên đi chùa cầu phúc

Trong thời gian đầu năm và ngày Tết, hãy đến chùa để cầu phúc. Đi chùa vào dịp này được coi là một phong tục quan trọng của văn hóa tâm linh Việt Nam. Cầu phúc trong lúc xuất hành có thể mang lại may mắn, bình an và tài lộc cho cả gia đình.

4.5. Nên chọn ngày giờ tốt để xuất hành

Chọn ngày và giờ tốt để xuất hành trong thời gian đầu năm để thu hút nhiều thuận lợi về tài chính, kinh doanh, công việc và cuộc sống.

Sau khi tham khảo những thông tin mà Tử Vi đã cung cấp về tuổi Giáp Tý xuất hành vào các ngày nào tốt, hy vọng bạn đã chọn được ngày xuất hành phù hợp cho mình để gặp nhiều điều may mắn và thành công.

Related Posts

Tuổi Tý 1972: Màu sắc Hợp và Kỵ

Sinh vào năm 1972, bạn đang thắc mắc về mệnh của mình và màu sắc phù hợp cho tuổi Tý? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết…

Tử Vi: Phật Bản Mệnh Tuổi Tý

Tử Vi: Phật Bản Mệnh Tuổi Tý

Mỗi chúng ta đều mang trong mình một bản mệnh thuộc 12 con giáp. Người tuổi Tý, họ cần sự hộ trì của Phật bản mệnh tuổi…

Tuổi Tý Hợp Tuổi Gì?

Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài viết hôm nay của Tử Vi. Hãy cùng tìm hiểu về tuổi Tý chuột và những tuổi…

Tuổi Tý 1972: Tìm hiểu mệnh, tuổi, và màu sắc phù hợp

Tuổi Tý 1972: Tìm hiểu mệnh, tuổi, và màu sắc phù hợp

Bài viết này Tử Vi muốn mang đến kiến thức hữu ích về tuổi Tý 1972? Hợp với tuổi nào, màu nào và hướng dẫn từ A-Z…

Tam Tai Cho Tuổi Tý 1996: Tìm Hiểu Về Vận Hạn và Cách Giải Quyết

Hẳn không ít bạn tuổi Bính Tý đã từng nghe về năm Tam Tai của 1996. Nhưng để hiểu sâu hơn về hạn này, cũng như cách…

Phong Thủy Tuổi Tý 1984: Mệnh Kim Hợp Màu Gì và Khắc Màu Gì?

Phong Thủy Tuổi Tý 1984: Mệnh Kim Hợp Màu Gì và Khắc Màu Gì?

Phong thủy luôn được coi là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống, mang lại may mắn và cát lộc cho chúng ta. Nếu bạn sinh…