Tuổi Kỷ Tỵ Xuất Hành: Khám Phá Ngày May Mắn

Xuất hành là một nét văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về việc này. Bài viết dưới đây sẽ tìm hiểu về ngày xuất hành tốt cho tuổi Kỷ Tỵ, giúp bạn có một năm mới tràn đầy may mắn và thành công.

Vì sao phải xem ngày tốt xuất hành tuổi Kỷ Tỵ?

Xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc làm ăn xa hoặc công việc lớn ngày càng nhiều. Vì vậy, người ta thường xem ngày giờ tốt để xuất hành theo tuổi trong ngày, tháng, hoặc năm. Điều này giúp chọn ra ngày giờ tốt nhất cũng như các hướng phù hợp trước khi xuất phát. Đặc biệt, xem ngày giờ tốt cũng giúp lên kế hoạch xuất hành trong năm 2023 & 2024.

Bên cạnh việc xem hướng xuất hành tốt, cần xem ngày giờ xuất hành đầu năm và đầu tháng. Những chuyến đi khởi đầu này quan trọng để đạt được may mắn, thành công, và bình an. Đồng thời, việc này giúp tránh những điều không may mắn và tai họa khi xuất hành vào ngày xấu. Bởi vậy, lời khuyên của ông bà ta là “chớ đi ngày 7, chớ về ngày 3” để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem ngày giờ xuất hành.

Danh sách ngày tốt xuất hành tuổi Kỷ Tỵ năm 2023 & 2024

2.1. Tuổi Kỷ Tỵ nên xuất hành vào ngày nào trong tháng 12/2023

 • Thứ bảy, ngày 2/12/2023 (ngày 20/10/2023 Âm lịch): Ngày GIÁP NGỌ, tháng QUÝ HỢI, năm QUÝ MÃO. Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

2.2. Tuổi Kỷ Tỵ nên xuất hành vào ngày nào trong tháng 1/2024

 • Thứ hai, ngày 1/1/2024 (ngày 20/11/2023 Âm lịch): Ngày GIÁP TÝ, tháng GIÁP TÝ, năm QUÝ MÃO. Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

2.3. Tuổi Kỷ Tỵ nên xuất hành vào ngày nào trong tháng 2/2024

 • Thứ năm, ngày 8/2/2024 (ngày 29/12/2023 Âm lịch): Ngày NHÂM DẦN, tháng ẤT SỬU, năm QUÝ MÃO. Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

2.4. Tuổi Kỷ Tỵ nên xuất hành vào ngày nào trong tháng 3/2024

Tháng 3 năm 2024 không có ngày tốt xuất hành cho tuổi Kỷ Tỵ.

2.5. Tuổi Kỷ Tỵ nên xuất hành vào ngày nào trong tháng 4/2024

 • Thứ ba, ngày 9/4/2024 (ngày 1/3/2024 Âm lịch): Ngày QUÝ MÃO, tháng MẬU THÌN, năm GIÁP THÌN. Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

2.6. Tuổi Kỷ Tỵ nên xuất hành vào ngày nào trong tháng 5/2024

 • Thứ năm, ngày 2/5/2024 (ngày 24/3/2024 Âm lịch): Ngày BÍNH DẦN, tháng MẬU THÌN, năm GIÁP THÌN. Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

2.7. Tuổi Kỷ Tỵ nên xuất hành vào ngày nào trong tháng 6/2024

 • Thứ sáu, ngày 14/6/2024 (ngày 9/5/2024 Âm lịch): Ngày KỶ DẬU, tháng CANH NGỌ, năm GIÁP THÌN. Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

2.8. Tuổi Kỷ Tỵ nên xuất hành vào ngày nào trong tháng 7/2024

 • Thứ hai, ngày 1/7/2024 (ngày 26/5/2024 Âm lịch): Ngày BÍNH DẦN, tháng CANH NGỌ, năm GIÁP THÌN. Ngày Hoàng đạo (bạch hổ hắc đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

2.9. Tuổi Kỷ Tỵ nên xuất hành vào ngày nào trong tháng 8/2024

Tháng 8 năm 2024 không có ngày tốt xuất hành cho tuổi Kỷ Tỵ.

2.10. Tuổi Kỷ Tỵ nên xuất hành vào ngày nào trong tháng 9/2023

Tháng 9 năm 2023 không có ngày tốt xuất hành cho tuổi Kỷ Tỵ.

2.11. Tuổi Kỷ Tỵ nên xuất hành vào ngày nào trong tháng 10/2023

 • Thứ ba, ngày 3/10/2023 (ngày 19/8/2023 Âm lịch): Ngày GIÁP NGỌ, tháng TÂN DẬU, năm QUÝ MÃO. Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

2.12. Tuổi Kỷ Tỵ nên xuất hành vào ngày nào trong tháng 11/2023

 • Chủ nhật, ngày 12/11/2023 (ngày 29/9/2023 Âm lịch): Ngày GIÁP TUẤT, tháng NHÂM TUẤT, năm QUÝ MÃO. Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Cách xem ngày tốt xuất hành?

3.1. Chọn ngày xuất hành theo cụ Khổng Minh

 • Tháng 1, 4, 7, 10: Chọn các ngày Hảo Dương (Tốt): 06, 12, 18, 24, 30. Tránh ngày Đạo Tặc (xấu): 05, 11, 17, 23, 29. Cũng nên xem các ngày Thuần Dương (Tốt): 04, 10, 16, 22, 28, và ngày Đường Phong (Rất tốt): 01, 07, 13, 19, 25.

 • Tháng 2, 5, 8, 11: Chọn các ngày Thiên Đạo: 01, 09, 17, 25. Hãy chọn ngày Thiên Thương (Tốt): 08, 16, 24, 30. Nên xem ngày Thiên Hầu: 07, 15, 23. Cũng nên xem các ngày Thiên Dương (Tốt): 06, 14, 22, ngày Thiên Môn (Tốt): 02, 10, 18, 26, và ngày Thiên Đường (Tốt): 03, 11, 19, 27. Tránh ngày Thiên Tặc: 05, 13, 21, 29.

 • Tháng 3, 6, 9, 12: Tránh ngày Chu Tước: 01, 09, 17. Chọn các ngày Bạch Hổ Đầu (Tốt): 02, 10, 18, 26, và ngày Bạch Hổ Kiếp (Tốt): 03, 11, 19, 27. Hãy xem ngày Bạch Hổ Túc: 04, 12, 20, 28, và ngày Huyền Vũ: 05, 13, 21, 29.

3.2. Chọn ngày xuất hành theo cụ Lý Thuần Phong

Cách tính giờ xuất hành tốt, xấu của Lý Thuần Phong: (Ngày âm + Tháng âm + Khắc định đi) trừ 2 sau lấy kết quả chia cho 6 và lấy số dư để tra bảng dưới đây.

 • Số dư 1: Mọi việc đều tốt, cầu tài đi hướng Tây, Nam. Nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên.

 • Số dư 2: Vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, gặp việc quan nhiều may mắn. Người xuất hành đều bình yên. Chăn nuôi thuận lợi, người đi có tin vui.

 • Số dư 3: Nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt, kiện cáo nên hoãn lại. Người đi chưa có tin về. Đi hướng Nam tìm nhanh mới thấy, nên phòng ngừa cãi cọ.

 • Số dư 4: Hay cãi cọ, gây chuyện đói kém. Người đi nên hoãn lại, phòng người nguyền rủa, tránh lây bệnh.

 • Số dư 5: Rất tốt lành, đi thường gặp may mắn. Buôn bán có lời, phụ nữ báo tin vui. Người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp.

 • Số dư 6 và 0: Cầu tài không có lợi, ra đi gặp hạn. Việc quan phải đòn, gặp ma quỷ cúng lễ mới an.

Khi xuất hành cần lưu ý điều gì?

4.1. Hãy chọn ngày giờ đẹp xuất hành

Nên xuất hành đúng giờ hoàng đạo để tránh gặp xui xẻo và đạt được nhiều thuận lợi. Tránh xuất hành vào mùng 5 vì có câu “Mồng năm, mười bốn, hăm ba/ Đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn”.

4.2. Tránh mặc màu đen và trắng

Không nên mặc màu đen và trắng khi xuất hành vì mang đến điềm xấu. Hãy mặc các màu như đỏ, vàng, xanh để mang lại sự may mắn, tài lộc.

4.3. Xuất hành với tâm trạng tốt

Hãy để tâm trạng tốt, luôn vui vẻ khi ra khỏi nhà. Bạn sẽ gặp nhiều niềm vui và sự suôn sẻ trong cả năm mới.

4.4. Gặp gỡ những người hợp tuổi

Hãy gặp gỡ những người cùng tuổi và cung mệnh để tăng nguồn sinh khí và hỗ trợ cho nhau.

4.5. Đến chùa cầu phúc vào dịp đầu năm

Đi chùa đầu năm để cầu phúc có thể mang lại may mắn, bình an, và tài lộc cho gia đình.

Vậy là bạn đã biết ngày tốt xuất hành cho tuổi Kỷ Tỵ. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn trong chuyện tìm ngày tốt xuất hành. Chúc bạn luôn luôn may mắn và thành công.

Related Posts

Tử Vi Tuổi Đinh Tỵ Nữ Mạng 1977 Năm 2023

I. Tổng quan tử vi tuổi Tỵ 1977 năm 2023 nữ mạng Người nữ mạng sinh năm 1977, tuổi Đinh Tỵ, cầm tinh con Rắn. Tương ứng…

Tuổi Tỵ và Sự Hợp Nhau Trong Hôn Nhân

Người tuổi Tỵ có một tính cách đặc biệt. Họ thường rất tham vọng và có nhiều ham muốn, nhưng thiếu kiên nhẫn nên không thể đạt…

Tuổi Tỵ 1965: Màu sơn hợp như thế nào?

Tuổi Tỵ 1965: Màu sơn hợp như thế nào?

Phong thủy không chỉ là vấn đề tâm linh mà còn là một phần văn hóa của người Việt. Trong xây dựng ngôi nhà, yếu tố phong…

Tuổi Tỵ Và Tuổi Thân: Hợp Nhau Hay Không?

Tuổi Tỵ Và Tuổi Thân: Hợp Nhau Hay Không?

Bạn có phải đang tự hỏi liệu tuổi Tỵ và tuổi Thân có hợp nhau không? Bạn đang cân nhắc hợp tác làm ăn với người tuổi…

Tử Vi Tuổi Quý Tỵ 2013: Những Bí Mật Mà Bạn Chưa Biết

Video tử vi tuổi quý tỵ 2013 Tuổi Quý Tỵ là một tuổi đáng chú ý với nhiều biến đổi và khó khăn trong cuộc sống. Trải…

Tuổi Tỵ Mệnh Gì 1977

Tuổi Tỵ Mệnh Gì 1977

Người sinh năm 1977, còn được gọi là tuổi Tỵ, sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin thú vị về mệnh, tuổi và cung trong…