Tiêu Tai Kiết Tường Thần Chú

Video tiêu tai kiết tường thần chú

Tu theo Phật, chúng ta có thể kiểm soát được thân thể, làm nó khỏe mạnh và kiểm soát được các cảm xúc không tốt. Các cảm xúc như yêu, ghét, buồn, giận, sợ, và đau khổ, được gọi là những cảm xúc độc hại cần phải loại bỏ, không để chúng phát triển, vì chúng tạo ra một bức màn tối đen khiến chúng ta không thấy được Phật. Nói cách khác, việc bị thân thể và cảm xúc che khuất khiến chúng ta không thể hiện ra chân tánh.

Nếu ta không buồn, không giận, không sợ, và tâm hồn thanh thản, thì tâm mình sẽ trở nên sáng lạn, chân tâm sẽ tỏa sáng, từ đó chúng ta có thể giao tiếp được với Phật, và Phật mới có thể truyền pháp cho ta. Bởi vì Phật muốn truyền pháp, nhưng nếu ta không có khả năng tiếp thu, thì Phật cũng không thể truyền được.

Vì vậy, chúng ta cần khai thác khả năng tiếp thu để Phật có thể truyền pháp, giúp chúng ta hiểu sâu về ý nghĩa trong kinh và thậm chí hiểu cả ngoài kinh, được gọi là thần chú, tức là hiểu ngôn ngữ của Phật.

Ở tuổi thơ, tôi thường tụng Tiêu Tai Kiết Tường Thần Chú để không gặp phải tai họa và giúp mình tiến bước trên con đường tu hành nhẹ nhàng. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng tụng thần chú để loại bỏ mọi khó khăn và tai họa, nhưng không hiểu rõ. Tôi chỉ ngồi yên tụng thần chú mà thôi. Nhưng một hôm, tôi nhận ra một điều khác và dịch nghĩa của thần chú này cho các Phật tử tụng:

“Này hư không, hãy uống cạn tất cả họa tai. Hãy làm sạch tất cả họa tai. Này sức nóng, hãy phát hỏa, phát hỏa thiêu đốt tất cả họa tai, đốt sạch tai họa. Này tinh tú, hãy xuất hiện, xuất hiện để tiêu trừ họa tai đen tối làm cho bầu trời trong sáng an lành, thật an lành. Nam-mô Tiêu tai giáng kiết tường Bồ-tát”.

Nghĩa là Phật khuyên chúng ta để tâm trống rỗng như hư không, không buồn, không giận, không sợ. Vì tai họa chỉ là ảo giác do chúng ta tạo ra trong tâm trí, nên chúng ta để tâm trống rỗng, nói cách khác là uống cạn tất cả tai họa, để tai họa không thể xuất hiện và không đến với chúng ta.

Hơn nữa, nếu chúng ta không phạm phải lỗi lầm, không vi phạm bất cứ điều gì, không nợ nần ai, không gây oán thù với ai, không vi phạm luật pháp, thì tâm trí chúng ta trở nên trống rỗng, không phải trống không mà là giữ tâm trí rỗng thiệt, thì chúng ta không sợ. Ví dụ, khi thấy một người công an, tôi cảm thấy yên tâm vì không sợ bị người xấu đến gây hại. Nhưng những người có tội lỗi thì khi thấy công an là sợ công an bắt.

Một buổi chiều, tôi gặp anh công an nói rằng anh không biết, nhưng suốt thời gian qua, anh đã được bố trí công an bảo vệ tôi khi tôi lên chùa Phật Cô Đơn. Tôi cảm ơn sự giúp đỡ của các anh đã giúp khu này yên bình hơn, trước đây nơi đây rất hỗn loạn.

Tâm trống rỗng nghĩa là tâm mình không có lỗi lầm gì. Những lỗi lầm trước đó tôi đã hối cải, xóa sạch hết. Tâm mình chỉ còn chứa đựng Phật pháp, và Phật pháp là điều tốt lành, làm sao có gì để sợ.

Và tâm trống rỗng cũng có nghĩa là không có tánh tội, tức là không có tánh tội lỗi, chỉ là những ảo giác của chúng ta tạo nên. Như vậy, nếu không tạo tội và đồng thời loại bỏ ảo giác, thì tất cả sẽ trở về trạng thái không, không còn gì để sợ.

“Sức nóng, hãy phát hỏa, phát hỏa thiêu đốt tất cả họa tai, đốt sạch tai họa”.

Sức nóng ở đây là lửa Tam Muội, tức Chánh Định, tức tập trung tư tưởng và vào thiền định. Và khi vào thiền định, không còn gì tồn tại nữa, nếu ta đạt đến Diệt tận định. Nhưng nếu ta nhập vào Pháp hoa định, chúng ta sẽ thấy Phật ở khắp mọi nơi. Tôi thường nói rằng nhắm mắt lại và tôi có thể nhìn thấy Phật xa và nghe thấy Phật xa.

Vì vậy, dù Phật A Di Đà ở Cực Lạc cách xa mười vạn thế giới, nhưng chỉ cần chúng ta nghĩ đến Phật A Di Đà, chúng ta sẽ thấy Ngài. Chúng ta nghĩ đến Cực Lạc, tâm liền cảm nhận được Cực Lạc.

Ban đầu, tôi sử dụng tâm để nhìn thấy, và tôi nhìn thấy những nơi quen thuộc trước tiên. Ví dụ, nếu tôi từng tu hành ở chùa Tổng Trì ở Nhật Bản và học tại Đại học Rissho, khi nhắm mắt và nghĩ về chùa và trường đó, tôi sẽ nhìn thấy chùa và trường hiện ra. Tôi có thể thấy tất cả bạn bè và những người đã qua đời mà tôi quen biết trong suy nghĩ của mình, điều này là pháp mà tôi thực hành được. Điều này đại diện cho lửa Chánh Định có thể đốt sạch tất cả tai họa. Vì khi chúng ta vào thiền định, ác ma không thể nhập vào, vì đó là thế giới của Phật và Bồ-tát. Và khi chúng ta vào Chánh Định, chúng ta chỉ thấy Phật và Bồ-tát, vì hàng ngày, chúng ta tụng kinh và lạy Phật, đã mang Phật và Bồ-tát vào trong lòng, nên khi ngồi yên, tất cả Phật và Bồ-tát hiện ra. Trong khi làm việc ác xấu hoặc gian dối, khi ngồi yên, chúng ta sẽ nhìn thấy việc ác xấu và gian dối. Vì vậy, trên con đường tu hành, chúng ta loại bỏ tất cả việc ác xấu và chỉ làm những việc tốt lành, khi ngồi yên và tĩnh lặng, chúng ta vào thiền định và chỉ thấy Phật và Bồ-tát.

Theo Phật, chúng ta tu giới để có được tuệ. Tu giới cho tâm của chúng ta trở nên như hư không. Trong thực tế cuộc sống, nếu chúng ta không vi phạm, chắc chắn không có tai họa đến với chúng ta.

Và khi ta ngồi yên và vào thiền định, tai họa bị lửa Tam Muội là lửa Chánh Định đốt cháy, làm tâm tịnh và chúng ta quan sát được chân tâm của mình. Khi chúng ta đạt được trạng thái này, tinh tú sẽ xuất hiện, làm cho bầu trời trong sáng và an lành. Nói cách khác, lúc đó bầu trời tâm chúng ta sẽ sáng lên, tạo nên sự an lành cho chúng ta và thế giới của chúng ta.

Cuộc sống từ khi sinh ra cho đến khi chết đều trải qua những giai đoạn này. Hiểu những điều này sẽ giúp chúng ta chuẩn bị cho cái chết tốt hơn.

Nếu ta đã vi phạm lỗi lầm, lỗi lầm đó sẽ hiện ra khi chúng ta gần cái chết. Đó là lúc ảo ảnh bắt đầu xuất hiện. Vì vậy, nhìn thấy trạng thái của người chết, chúng ta biết họ sẽ hóa thân hay sanh lên cõi trời.

Những ảo ảnh trước khi chết tạo nên nỗi sợ hãi. Thân tứ đại gồm đất, nước, gió và lửa. Khi chúng tan ra, chỉ còn lại thủy đại là nước để sống. Lúc đó, ảo ảnh làm người chết thấy mọi thứ. Nếu chúng ta thấy Phật, Bồ-tát hoặc các chư thiên, đó là ảo ảnh tốt và qua những hình ảnh này, chúng ta biết rằng mình sắp chết. Nhưng lúc đó, chúng ta chỉ nhìn thấy màu đen, không cảm nhận được gì và thân thể mình không còn cảm giác rằng cuộc sống và cái chết bắt đầu tách ra để thần thức đi ra ngoài.

Lúc đó thủy kết thúc, hỏa sanh ra. Nếu chúng ta tập trung tốt, tạo thành lửa Tam Muội trong Chánh Định, thì tất cả tai họa sẽ biến mất.

Và cuối cùng là huệ sanh, khi chúng ta thấy màu trắng là bầu trời sáng lên, đó là lúc tinh tú xuất hiện. Nếu chúng ta thiện đức nhiều với Phật nào, thì chúng ta sẽ thấy Phật đó xuất hiện và thần thức sẽ sống trong thế giới của Phật.

Tụng kinh không đơn giản là nhặt nhạnh, mà là tụng nhiều để hiểu Phật dạy và chứng minh ý nghĩa của kinh. Điều này là căn bản để chúng ta chuyển kiếp này sang kiếp khác tốt hơn, được gặp Phật pháp, gặp thầy và bạn hiền, và tiến gần đến Phật đạo tối cao.

Hòa thượng Thích Trí Quảng (Bài giảng tại chùa Huê Nghiêm) / Báo Giác Ngộ

Đọc thêm về Tử vi tại đây.

Related Posts

Thần Chú Kim Cang Tiếng Việt – Tịnh Hóa Ác Nghiệp

Video thần chú kim cang tiếng việt Trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa, Đức Kim Cang Tát Đỏa (vajrasattva)…

Thần Chú Hoàng Thần Tài: Mang Lại Tài Lộc Đến Tận Cửa Nhà

Video thần chú hoàng thần tài tiếng việt Ẩn sau câu thần chú Hoàng Thần Tài có thể là một khía cạnh mà không phải ai cũng…

Thần Chú Quay Ngược Thời Gian

Ở hàng ngũ nhà nghiên cứu của Viện Vật lý và Công nghệ Moscow, có một đội ngũ phối hợp với các nhà nghiên cứu từ Mỹ…

Thần Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn: Tìm hiểu về nguồn gốc

Thần Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn: Tìm hiểu về nguồn gốc

Video thần chú lăng nghiêm tiếng phạn Chú Lăng Nghiêm, hay Suramgama trong tiếng Phạn, được biết đến với cách gọi “Thủ Lăng Nghiêm”. Thần chú Lăng…

Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường

Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường

Video thần chú tiêu tai cát tường Chúng ta thường gặp những tai họa trong cuộc sống, có thể do vận mệnh hay các sao xấu chiếu…

Câu Thần Chú Phát Âm Ed: Mẹo nhớ cách phát âm ed trong tiếng Anh

Khi chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếng Anh cho các động từ thông thường, chúng ta chỉ cần thêm “-ed” để chia động từ nguyên…