Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú – Biến Tai Họa Thành Số Tốt

Video tiêu tai cát tường thần chú

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải đối mặt với những tai họa và khó khăn. Tuy nhiên, không phải lúc nào số mệnh của chúng ta cũng tốt đẹp. Đó là lúc chúng ta cần đến Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú. Chú này giúp giải quyết mọi tai họa do vận mệnh hay sao xấu gây ra và biến chúng thành số tốt. Chỉ cần phát tâm trì chú này 108 lần mỗi ngày, trong 3 tháng hoặc trọn một năm, dù có bất kỳ tai nạn nào đến, chúng ta cũng sẽ vượt qua được. Đặc biệt, khi ra ngoài, chúng ta nên đọc chú này để tránh rủi ro. Nếu thời kỳ Đại Vận 10 năm xấu, chúng ta trì đủ 10 năm. Nếu thời kỳ đời người xấu, chúng ta trì cả đời. Bằng việc phát tâm trì chú này, dù con số hiện tại của chúng ta xấu đến đâu, nó cũng sẽ trở thành số tốt.

Nguồn gốc của Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú có nguồn gốc từ kinh “Tiêu tai kiết tường”. Trích trong kinh này, có câu chữ “Chi” ghi lại công dụng của chú. Theo kinh, Phật đã từ cõi trời Tịnh Cư giảng dạy với các vị sao, ngôi sao Tu, Sao Diệu, 28 tinh tú, 12 cung thần và các vị thiên chúng. Phật đã giảng rằng, chú Xí Thịnh Quảng Ðại Uy Ðức Đà La Ni là phương pháp giải quyết tai họa phàm là tại các vùng thủ đô và các vị trí có 5 ngôi sao xâm lăng, bao gồm Sao La Hầu, sao Nhuế, sao Bột, Sao Yêu. Chúng chiếu đến vị trí của người mà là các ngôi sao nơi sao cung bản mạng hoặc chỉ đến các khu vực không phải là chỗ quan trọng trong các vùng đồng nội. Nhờ chú này, mọi khó khăn, rủi ro đều sẽ biến mất. Vì vậy, nếu mọi người trong mỗi địa phương ấy tuân y đúng pháp và niệm chú này, sẽ đạt được bình an và số tốt.

Cách trì chú Tiêu Tai Cát Tường

Để trì chú Tiêu Tai Cát Tường, ta cần chuẩn bị một số trái cây 5 màu, hương hoa nhang đèn. Trì chú này 108 biến, có thể là mỗi 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 108 ngày. Bằng việc trì chú này, chúng ta có thể tránh được tai họa, và ngay cả khi có tai họa xảy ra, nó cũng không đáng kể.

3.1. Tịnh pháp giới và tịnh tam nghiệp

Trước khi trì chú, ta cần trì Tịnh pháp giới và tịnh tam nghiệp. Tịnh Pháp giới chân ngôn là “Úm lam xóa ha” (3 lần). Tịnh tam nghiệp chân ngôn là “Úm ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật đồ hám” (3 lần).

3.2. Nguyện hương

Trong lúc trì chú, chúng ta cần nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Chúng ta hứa trọn đời giữ Đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh, đồng tròn thành Phật Đạo. Nếu không có bàn thờ, ta có thể trì chú ở một nơi thanh tịnh.

3.3. Tiêu Tai Cát Tường Thần chú

Trì chú Tiêu Tai Cát Tường với bài chú sau đây:

Nẵng mồ tam mãn đa,
Mẫu đà nẫm,
A bát ra để,
Hạ đa xá ta nẵng nẫm,
Đát điệt tha.
Án, khư khư, khư hứ, khư hứ, hồng hồng,
Nhập phạ ra, nhập phạ ra,
Bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra,
Để sắc sá, để sắc sá,
Sắc trí rị, Ta phấn tra, ta phấn tra,
Phiến để ca,
Thất rị duệ, xóa ha.

Trì chú này cần trì 108 lần.

3.4. Tán Phật

Sau khi trì chú, ta có thể tán Phật bằng cách nguyện làm những điều sau đây:

  • Nguyện ngày an lành, đêm an lành
  • Đêm ngày sáu thời thường an lành
  • Tất cả các thời đều an lành
  • Tất cả chúng sinh đều an lành
  • Nguyện đức từ bi thường gia hộ
  • Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát

Trì Phật này cần đọc 3 lần từ câu 1 đến 6.

3.5. Hồi Hướng

Cuối cùng, ta cần nguyện đem công đức của mình từ trì chú Tiêu Tai Cát Tường này để Tiêu Trừ nghiệp xưa nay Tăng Trưởng các phước huệ Viên thành căn thánh thiện. Tất cả nghiệp kẻ thù, nghiệp tham dục, nghiệp sân si và tất cả nghiệp thân khẩu ý đều sẽ bị xóa sạch. Nguyện cầu cho tất cả những ai đọc được bài này sẽ được nhiều lợi ích và cùng đồng trọn thành Phật Đạo!

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

Đọc từ trên đây, chú Tử Vi đã cho thấy lợi ích của Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú và cách thực hiện chính xác và hiệu quả. Lưu ý rằng, trì chú này yêu cầu sự tập trung và kiên nhẫn. Nếu thực hiện đúng cách, chắc chắn chúng ta sẽ tránh được tai họa và số tốt sẽ đến với chúng ta.

Nguồn: Tử Vi

Related Posts

Thần Chú Kim Cang Tiếng Việt – Tịnh Hóa Ác Nghiệp

Video thần chú kim cang tiếng việt Trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa, Đức Kim Cang Tát Đỏa (vajrasattva)…

Thần Chú Hoàng Thần Tài: Mang Lại Tài Lộc Đến Tận Cửa Nhà

Video thần chú hoàng thần tài tiếng việt Ẩn sau câu thần chú Hoàng Thần Tài có thể là một khía cạnh mà không phải ai cũng…

Thần Chú Quay Ngược Thời Gian

Ở hàng ngũ nhà nghiên cứu của Viện Vật lý và Công nghệ Moscow, có một đội ngũ phối hợp với các nhà nghiên cứu từ Mỹ…

Thần Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn: Tìm hiểu về nguồn gốc

Thần Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn: Tìm hiểu về nguồn gốc

Video thần chú lăng nghiêm tiếng phạn Chú Lăng Nghiêm, hay Suramgama trong tiếng Phạn, được biết đến với cách gọi “Thủ Lăng Nghiêm”. Thần chú Lăng…

Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường

Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường

Video thần chú tiêu tai cát tường Chúng ta thường gặp những tai họa trong cuộc sống, có thể do vận mệnh hay các sao xấu chiếu…

Câu Thần Chú Phát Âm Ed: Mẹo nhớ cách phát âm ed trong tiếng Anh

Khi chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếng Anh cho các động từ thông thường, chúng ta chỉ cần thêm “-ed” để chia động từ nguyên…