Từ Việt: Công dụng và lợi ích của Chú Chuẩn Đề

Video phật mẫu chuẩn đề thần chú

chú chuẩn đề

Chú Chuẩn Đề là một trong những thần chú phổ biến trong Phật giáo. Được trì tụng đều đặn, Chú Chuẩn Đề có thể giúp mở trí tuệ và mang lại nhiều lợi ích trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Chuẩn Đề, trong ngôn ngữ Phạn là Cuṇḍī, Cuṇḍīhi (चुन्दी), dịch nghĩa là Năng hành, Thành thực hay Thánh tịnh. Năng hành nghĩa là Bồ tát có thể nguyện rộng lớn, trí tuệ sâu xa, đầy đủ mọi năng lực để làm bất cứ việc gì cũng đem đến sự lợi ích cho chúng sinh. Thành thực có nghĩa Bồ tát có công năng vi diệu, từ nơi pháp Không tưởng quá nguyện pháp Giả, khẳng chứng đắc cảnh giới Niết bàn, bạt trừ mọi vòng huyễn sinh tử. Thánh tịnh nghĩa là Bồ tát đã khẳng đắc được bảo tâm, khéo ăn trụ trong tự tánh thành tịnh.

Chuẩn Đề gọi đủ là Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề. Theo “Nhị khóa hiệp giải” thì Câu chi nghĩa là trăm ức, Thất câu chi là bảy trăm ức, Phật mẫu là mẹ sinh ra chư Phật. Được đánh hiệu Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề có nghĩa thời quá khứ đã có bảy trăm ức Bồ tát do tu pháp môn Chuẩn Đề tâm muội mà chứng quả Vô thượng Bồ đề và chúng sinh đời sau muốn thành tựu Phật quả cũng phải nương theo pháp môn này để tu hành.

Chú Chuẩn Đề tiếng Việt

“Khể thủ quy-y Tô-tất-đế, Đầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn-Đề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đề, Cu chi nẩm, Đát điệt tha. Án, Chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Đề, Ta bà ha.”

Xem thêm: Chú Đại Bi tiếng Phạn và tiếng Việt 7 biến Thích Trí Thoát

Thầy Thích Trí Thoát tụng Chú Chuẩn Đề mới nhất

Chú Chuẩn Đề nằm trong bộ Thập Chú nên Quý vị xem chú thứ 4 trong bài 10 chú bên dưới, vị trí 1 phút 20.

Nghi thức tụng chú Chuẩn Đề

 1. Trước hết phải rửa tay, rửa mặt, súc miệng, thay quần áo cho sạch sẽ trước khi đến trước Phật đài mà lễ nghiệm.
  Rửa mặt thì niệm chú rằng: Aṇ-ḍaṁ sā ha (3 lần)
  Rửa tay thì niệm chú rằng: Aṇ chu cā ba du sā ha (3 lần)
  Súc miệng thì niệm chú rằng: Aṇ haṁ aṇ haṁ sā ha (3 lần)
  Lời dặn: Trì chú được thì sự rửa mới được toàn sạch.
  (Không được đi dép, guốc dơ bẩn vào Phật điện. Móng tay cắt ngắn và căng sạch ghét. Hài ống quần phải buộc kỹ hay mặt quần đùi nit kỹ hạ bộ cũng được).

 2. Thắp bả nén hương và bả vừa, vừa kiến rằng (ai thuộc kệ thì đọc kệ):
  Bài kệ đầ`u trong: “Giới hoằng định hoằng tuyệt hoằng. Giải thoát giải thoát tri kiến hoằng Quảng minh vân đài biến pháp giới Phả cúng cùng thập phướng Tam bảo tiền. Nam mô Hoằng Cung Đường Bồ Tát** (3 lần) (1 lễ).

 3. Khi cắm hương vào lư rồi thì niệm chú “Phả Lễ Tâm Bảo rằng”:
  Án phạ ṅhạt lệ chủ lệ Chuẩn-Đề, Ta bà ha (3 lần)

Niệm rồi lễ Phật ba lễ và mỗi lễ xướng rằng:

 • Nam mô thập phương tân hựu giới nhất thiết chư Phật (1 lễ)
 • Nam mô thập phương tân hựu nhất thiết tôn pháp (1 lễ)
 • Nam mô thập phương tân hựu giới nhất thiết hiện thánh tăng (1 lễ)
 1. Thỉnh chuông (đánh một hồi dài, điểm 3 tiếng chót – ai thuộc kệ thì đọc kệ rồi hãy thỉnh chuông càng hay)

Kệ thỉnh chuông:
Nguyễn thử chúng sinh siêu pháp giới. Thiết vi u ám tất giáo vạn. Vạn trần thanh tịnh chứng viên thông. Nhất thiết chúng sinh thành chính giác (Đánh 1 hồi độ mười tiếng: tiếng chuông gầy dứt, lại đọc tiếp):

Vạn trường thành, phiền nao khinh,
Trí tuệ trưởng, Bồ Đề sinh;
Ly địa ngục, Xuất hoà khoán,
Nguyễn thành Phật, độ chúng sinh.
Đánh 1 tiếng, lại đọc tiếp:
Án già rađế gia sa ba hạ.

 1. Ngồi theo cách Kim Cương tọa có 2 phép:
  a. Toàn già: (bàn chân trái gác trên vế hữu, rồi bàn chân hữu gác trên vế trái).
  b. Ngồi bán già: Có hai cách:
  (1). Chân bên mặt gác lên trên vế trên về bên trái thôi, thế gọi là “Hàn ma tọa”;
  (2) Chân bên trái gác lên trên vế bên mặt, gọi là “Sát tướng tọa”

 2. Hai tay kết nén “tam muội” nghĩa là lấy bàn tay phải duỗi ngày ra, để ngửa lên bàn tay trái, rồi hai ngón cái giáp mỏng với nhau, để ngay dưới lòng bàn tay (lúc ngồi niệm Phật cũng vậy).

Tay mặt cầm trống (nếu không tiện thì tay trái cầm trống, tay phải kết nén Kim Cương quyền, tùy ý), rồi tụng:

Tịnh Pháp giới Chân ngôn:

Án Lâm (108 lần)

Hộ Thân Chân ngôn:

Án Xỉ Lâm (108 lần)

Lục tự Đại minh Chân ngôn:

Án, ma nơi bát minh hồng (108 lần)

Xả ấn chắp tay niệm bài kệ “Cầu giữa” rằng:

Cúi đầu quy kính pháp viên thành, Đỉnh lễ đủ bảy trăm ức Phật. Nhờ lòng từ bi thương ứng hộ.

 1. Kế xướng:

Nam mô thất câu chi Phật mẫu Đại Chuẩn Đề vương Bồ tát (vừa xướng vừa lễ ba lễ).

 1. Lại ngồi Toàn già hay Bán già, tay kết ấn Chuẩn Đề: hai ngón vô danh xỏ lẫn nhau nắm vào lòng bàn tay, ngón mặt ở trên, 2 ngón giữa chập lại nhau đứng thẳng, 2 ngón trỏ úp vào đ

Related Posts

Thần Chú Kim Cang Tiếng Việt – Tịnh Hóa Ác Nghiệp

Video thần chú kim cang tiếng việt Trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa, Đức Kim Cang Tát Đỏa (vajrasattva)…

Thần Chú Hoàng Thần Tài: Mang Lại Tài Lộc Đến Tận Cửa Nhà

Video thần chú hoàng thần tài tiếng việt Ẩn sau câu thần chú Hoàng Thần Tài có thể là một khía cạnh mà không phải ai cũng…

Thần Chú Quay Ngược Thời Gian

Ở hàng ngũ nhà nghiên cứu của Viện Vật lý và Công nghệ Moscow, có một đội ngũ phối hợp với các nhà nghiên cứu từ Mỹ…

Thần Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn: Tìm hiểu về nguồn gốc

Thần Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn: Tìm hiểu về nguồn gốc

Video thần chú lăng nghiêm tiếng phạn Chú Lăng Nghiêm, hay Suramgama trong tiếng Phạn, được biết đến với cách gọi “Thủ Lăng Nghiêm”. Thần chú Lăng…

Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường

Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường

Video thần chú tiêu tai cát tường Chúng ta thường gặp những tai họa trong cuộc sống, có thể do vận mệnh hay các sao xấu chiếu…

Câu Thần Chú Phát Âm Ed: Mẹo nhớ cách phát âm ed trong tiếng Anh

Khi chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếng Anh cho các động từ thông thường, chúng ta chỉ cần thêm “-ed” để chia động từ nguyên…