Kinh Thần Chú Đại Bi: Lời Cầu Nguyện Cứu Khổ và Dẫn Đường

Video kinh thần chú đại bi

Trên con đường tu tập Phật Giáo, Kinh Thần Chú Đại Bi luôn được coi là một bài kinh uy lực và đặc biệt trong lòng Phật tử. Được chắp bút bởi Bồ Tát Quán Thế Âm, Chú Đại Bi mang trong mình hạnh nguyện cứu độ những linh hồn khổ đau và những sinh linh gặp nguy hiểm. Bài kinh này đã trở thành niềm tin vững chắc của rất nhiều người, mang lại vô số công đức và giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Chú Đại Bi: Bài Kinh Cứu Khổ và Mang Lại Sự Thành Tựu

Chú Đại Bi không chỉ là một bài kinh thông thường, mà nó còn là một công cụ giúp chúng ta trừ đi mọi ác nghiệp và đạt được những ước nguyện tốt đẹp. Mỗi câu trong bài kinh tượng trưng cho hình ảnh của các vị Phật, Bồ Tát và Tôn Giả, cũng như những linh ứng trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy, khi trì tụng Chú Đại Bi, chúng ta không chỉ đạt được sự bảo hộ và tự lực mà còn giúp cho tâm hồn chúng ta tăng trưởng.

Chú Đại Bi: Bản Kinh Cứu Khổ và Hoàn Thiện Sự Thành Công

Chú Đại Bi là một thần chú được trích từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Bồ Tát Quán Thế Âm. Với 84 câu và 415 chữ, Chú Đại Bi mang sức mạnh và uy lực đặc biệt của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bài kinh được chia thành hai phần: phần hiển và phần mật. Phần hiển là sự giải thích ý nghĩa và chân lý trong Kinh, để chúng ta có thể hiểu và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Phần mật là phần câu chú, mà chỉ có chư Phật mới thấu hiểu được toàn bộ ý nghĩa và công năng của chúng.

Với các tên gọi khác nhau như Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Chú Đại Bi được biết đến và trì tụng rộng rãi bởi Phật tử, nhờ những công năng và diệu dụng không thể nghĩ bàn.

Chú Đại Bi: Lời Nguyền Phiên Âm Tiếng Việt

Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát,
Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát,
Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát,
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô Yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da.
Ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da.
Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha.
Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.
Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha, tất đà dạ ta bà ha.
Ma ha tất đà dạ ta bà ha.
Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha.
Na ra cẩn trì ta bà ha.
Ma ra na ra ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha.
Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha.
Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha.
Ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha.
Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta bà ha.
Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô Yết đế thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Chú Đại Bi: Sự Lắng Nghe Trong Nước Mắt

Ảnh

Chú Đại Bi: Lời Cầu Nguyện Trên Môi

Nhưng không chỉ dừng lại ở ngôn ngữ tiếng Việt, Chú Đại Bi còn được truyền bá trên từng dòng văn tùng hình, nhằm giúp chúng ta thấm sâu vào tâm hồn và hiểu rõ hơn về sự cứu độ và giúp đỡ của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Chú Đại Bi là một bài kinh vô cùng quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc trong tâm linh của chúng ta. Hãy trì tụng và lắng nghe những lời cầu nguyện này mỗi ngày, để tâm hồn được an lành và chiếu sáng bởi ánh đạo Phật.

Related Posts

Thần Chú Kim Cang Tiếng Việt – Tịnh Hóa Ác Nghiệp

Video thần chú kim cang tiếng việt Trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa, Đức Kim Cang Tát Đỏa (vajrasattva)…

Thần Chú Hoàng Thần Tài: Mang Lại Tài Lộc Đến Tận Cửa Nhà

Video thần chú hoàng thần tài tiếng việt Ẩn sau câu thần chú Hoàng Thần Tài có thể là một khía cạnh mà không phải ai cũng…

Thần Chú Quay Ngược Thời Gian

Ở hàng ngũ nhà nghiên cứu của Viện Vật lý và Công nghệ Moscow, có một đội ngũ phối hợp với các nhà nghiên cứu từ Mỹ…

Thần Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn: Tìm hiểu về nguồn gốc

Thần Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn: Tìm hiểu về nguồn gốc

Video thần chú lăng nghiêm tiếng phạn Chú Lăng Nghiêm, hay Suramgama trong tiếng Phạn, được biết đến với cách gọi “Thủ Lăng Nghiêm”. Thần chú Lăng…

Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường

Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường

Video thần chú tiêu tai cát tường Chúng ta thường gặp những tai họa trong cuộc sống, có thể do vận mệnh hay các sao xấu chiếu…

Câu Thần Chú Phát Âm Ed: Mẹo nhớ cách phát âm ed trong tiếng Anh

Khi chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếng Anh cho các động từ thông thường, chúng ta chỉ cần thêm “-ed” để chia động từ nguyên…